5. Verantwoorden

Weegschaal

U wilt dat consumenten gebruik kunnen maken van uw product of dienst. Daarvoor is vaak  erkenning nodig door de NZa en het Zorginstituut Nederland. Duidelijk moet zijn wat het product is en welk prijskaartje er aan hangt. Soms bepaalt de NZa dat tarief, soms de markt. Om de prestatiebeschrijving en een tarief in de DBC-systematiek vast te stellen, werkt de NZa nauw samen met de Stichting DBC-Onderhoud.

 


DBC-Onderhoud geeft een advies over de prestatiebeschrijving en het tarief, de NZa neemt de definitieve beslissing. Het Zorginstituut Nederlandbeslist of de ziektenkostenverzekeraar uw innovatie mag vergoeden uit het basispakket van de wettelijke ziektekostenverzekering.

Hoe kan Zorg voor innoveren u helpen?

  • Wij kunnen u informeren over de manier waarop de NZa en het Zorginstituut Nederland de onderzoeksresultaten willen ontvangen. Ook kunnen wij u voorlichten over de beoordelingsprocedure.
  • Wilt u een nieuwe zorgprestatie vast laten stellen of een tarief laten wijzigen? Dan kunt u terecht bij de NZa.
  • Wilt u laten vaststellen of een product of dienst tot het te verzekeren pakket behoort? Dan kunt u terecht bij het Zorginstituut Nederland.

Wilt u een andere, nieuwe, innovatieve diagnostiek of een behandeling in het DBC-systeem opgenomen zien? Dan kunt u terecht bij de Stichting DBC-Onderhoud. Via het quick scan formulier op de  website van DBC-Onderhoud kunnen Wmg-partijen een aanvraag indienen.

Heeft u een vraag over het zorginnovatieproces? Of loopt u ergens vast? Vraag het aan ons.

Nieuwsbrief