Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

E-health financiering

Financiering is voor veel zorgvernieuwers die zich met e-health bezighouden een belangrijk onderwerp. Het gaat daarbij om structurele financiering als onderdeel van bekostiging en inkoop, maar ook om tijdelijke financiering. Bijvoorbeeld voor onderzoek, ontwikkeling, pilotprojecten en/of implementatie van e-health innovaties.

Gebrek aan financiering voor e-health innovaties wordt regelmatig genoemd als knelpunt om e-health te implementeren en op te schalen. Daarbij is echter niet altijd duidelijk wat de belemmeringen precies zijn en wie welke rol speelt bij het oplossen van deze belemmeringen.

Met de het onderwerp Financiering e-health wil Zorg voor innoveren u helpen eenvoudiger uw weg te vinden in de (on)mogelijkheden van financiering van e-health. Deze pagina’s zijn bedoeld voor alle zorgvernieuwers die zich bezighouden met e-health. Dit kunnen zorgverleners zijn, maar ook projectmanagers van projecten binnen zorginstellingen of leveranciers van e-health toepassingen.

In ontwikkeling

De informatie op deze pagina’s is continu in ontwikkeling. Heeft u aanvullingen, vragen of suggesties? Neem contact op met Zorg voor innoveren.

Innovaties