10 oktober Inspiratiesessie innovatie in de langdurige zorg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Nederlandse Zorgautoriteit, Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht

Tijdens deze interactieve sessie brengen we zorgkantoren en zorgaanbieders bij elkaar en in contact met zorgaanbieder Argos.

Samen gaan we dieper in op de praktische aanpak om de zorg te optimaliseren met behulp van SmartGlasses. Wat zijn succesfactoren voor implementatie? Hoe kun je een innovatie op waarde schatten? Hoe bouw je een business case op? Hoe regel je financiering? Waar kan de NZa faciliteren?

Dit zijn enkele vragen die we willen beantwoorden. Ons doel is dat aan het einde van de sessie de deelnemers weggaan met voldoende handvatten om gelijk aan de slag te kunnen met innovatie binnen hun organisatie.

Community

Om met elkaar verbonden te blijven en een platform te bieden waar iedereen zijn vragen kan stellen of advies kan vragen over implementatie van SmartGlasses in de zorg, zetten wij een online community op voor de deelnemers. Daarop is informatie te vinden en kunt u altijd in contact komen met elkaar, een ervaringsdeskundige en/of beleidsmedewerker van de NZa.

Praktische informatie

Om diep op de stof in te kunnen gaan en interactie te bevorderen zijn er maximaal 35 plekken beschikbaar voor de inspiratiesessie. Per organisatie kunnen twee personen deelnemen.

De sessie vindt plaats op donderdag 10 oktober bij ons op kantoor van 13.15 tot 17.00 uur met aansluitend een borrel.

Aanmelden kan voor 23 september via het aanmeldformulier.

Innovatie

Steeds meer intramurale zorg verplaatst zich naar thuis. De vraag naar en complexiteit van de informele zorg thuis blijft dan ook stijgen. Het wordt daardoor steeds belangrijker om overbelasting bij mantelzorgers in de laatste fase voor opname in een zorginstelling te voorkomen.

Door intramurale expertise in de overbruggingssituatie op afstand in te zetten, zal de mantelzorg zich ontlast en ondersteund voelen. Voor een goede transitie naar een bekwame mantelzorger heeft zorgorganisatie Argos een innovatieproject opgezet.

Het doel van het project was; de communicatie en ondersteuning van mantelzorgers en verpleegkundigen door professionals op afstand versterken door inzet van draagbare technologie (smartglasses), zonder dat de uitvoering van zorg stagneert.

Het innovatieproject is als succesvol geƫvalueerd en heeft geleid tot een nieuwe zorgprestatie. Deze nieuwe zorgprestatie wordt niet alleen gebruikt om mantelzorgers meer bekwaam en op afstand zorg te laten leveren, maar ook door zorgprofessionals zoals verpleegkundigen.