12 december Congres Goed Gebruik Hulpmiddelen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Muntgebouw, Utrecht

Elke hulpmiddelengebruiker moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past in de persoonlijke situatie. Dus vraaggericht, waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan.

Op donderdag 12 december 2019 organiseren Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw, het Ministerie van VWS en Vilans voor de tweede keer het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’.

Sinds 2016 werken patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en producenten intensief samen aan kwaliteitsstandaarden voor hulpmiddelen in de zorgverzekeringswet. Ook wordt er onderzoek uitgevoerd om de kwaliteit en doelmatigheid in de extramurale hulpmiddelenzorg te verbeteren.

Van theorie naar praktijk

Maar hoe zorgen we ervoor dat deze kwaliteitsstandaarden en onderzoeksresultaten daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk? En wat is de route van een technologische zorginnovatie in de hulpmiddelenzorg: van idee naar structurele toepassing in de praktijk? Het centrale thema van de dag is dan ook ‘Hulpmiddelenzorg van theorie naar praktijk’. We bekijken de dit thema vanuit verschillende perspectieven zoals de hulpmiddelengebruiker, zorgverlener, innovator en onderzoeker.

U krijgt de gelegenheid om naast de plenaire sessie tevens twee subsessies bij te wonen. Begin november ontvangen reeds ingeschreven deelnemers als eerste de mogelijkheid om hun keuze kenbaar te maken.

Hulpmiddelenzorg in het centrum van de aandacht

We betrekken u daarnaast bij de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg en bespreken met u de voortgang rondom het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de al ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. Ook informeren we u graag over het ZonMw-programma ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. Er wordt ingegaan op doelmatigheidsonderzoek binnen de hulpmiddelenzorg. Tevens worden er mooie voorbeelden gepresenteerd van lopend onderzoek binnen het programma. Een belangrijk onderwerp wat hierbij aan bod komt is de samenwerking tussen relevante partijen in het hulpmiddelenveld.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de hulpmiddelenzorg: patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers, ontwikkelaars, leveranciers, producenten en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’ is inmiddels volgeboekt. Wilt u een plaats op de wachtlijst? Stuur dan een e-mail naar registration@parthen.nl.

Meer weten?

Kijk op www.hulpmiddelenzorg.nl.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen Jonker via hulpmiddelen@zonmw.nl.