30 januari Informatiebijeenkomst Subsidieregeling veelbelovende zorg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Jaarbeurs MeetUp (Beatrixgebouw), Utrecht

Jaarbeursplein 6
3521 AL  Utrecht

Veelbelovende zorg moet sneller zijn weg vinden naar patiënten via opname in het basispakket. Daarom is de subsidieregeling veelbelovende zorg ontwikkeld. Zorginstituut Nederland voert de regeling in samenwerking met ZonMw uit in opdracht van het ministerie van VWS. Wilt u informatie over de procedure en criteria van deze subsidieregeling? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op donderdag 30 januari 2020.

wetenschap

Subsidie voor zorg- en onderzoekskosten

Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Soms zijn de kosten van de zorg dusdanig hoog, dat dit het doen van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit belemmert. Voor de vergoeding van zorg (minimaal 80%) en het bijkomend onderzoek (maximaal 20%) om de pakketwaardigheid aan te tonen, is de regeling ‘veelbelovende zorg’ ontwikkelt.

Laat u informeren

Voordat u besluit om een projectidee in te dienen, raden wij u aan zoveel mogelijk informatie te vergaren over de voor- en nadelen van deze regeling. Zo bent u in staat om een juiste afweging te maken om wel of niet een aanvraagprocedure te starten. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als:

  • Welke zorg komt wel en welke zorg komt niet in aanmerking voor de regeling?
  • Welke criteria gelden er?
  • Hoe verloopt de procedure?

2 subsidierondes in 2020

De subsidieregeling veelbelovende zorg wordt 2 maal per jaar opengesteld. De verwachting is dat er een ronde in februari en een ronde in juli start. De exacte data vindt u te zijner tijd op de website van het Zorginstituut. Het Zorginstituut organiseert een maal per jaar een informatiebijeenkomst, dus mis het niet.

Direct aanmelden

U kunt zich via het aanmeldformulier direct inschrijven voor de informatiebijeenkomst op donderdag 30 januari 2020. Na aanmelding ontvangt u begin januari het definitieve programma en een routebeschrijving. Hebt u nog vragen? Mail naar veelbelovendezorg@zinl.nl.