Coöperatie Innoverende Huisartsen E-health: het is tijd voor actie

eHealth is een meer dan vaak gehoorde term binnen de zorg. Iedereen praat erover. Maar volgens huisarts Marten Berghuis blijft het daar dan ook bij: ‘Er gebeurt te weinig. We vonden het tijd om over te gaan tot actie. Daarom zijn we bezig met een inventarisatie van de beste eHealth-initiatieven, om eHealth écht te laten werken.’ Berghuis moedigt ondernemers van harte aan om met eHealth-projecten te starten, maar waarschuwt ook voor te veel optimisme. Het aantal eHealth-initiatieven is immers al enorm.

Samen met enkele collega’s startte hij daarom de Coöperatie Innoverende Huisartsen E-health (CIHE). Deze coöperatie heeft als doel om eHealth daadwerkelijk een stap verder te helpen. Zij doen dat onder meer door interessante startups een podium te geven. ‘Er spelen ontzettend veel factoren bij de ontwikkeling van eHealth-producten. Wij denken een rol te kunnen hebben bij de daadwerkelijke uitrol van eHealth. Met name doordat we huisartsen meenemen in het proces. Huisartsen en patiënten meekrijgen is volgens ons essentieel om eHealth te laten slagen.’

Hallo Dokter

De CIHE zoekt binnen de sector naar interessante initiatieven, die in hun ogen eHealth op een juiste manier inzetten en verder brengen. Juist die initiatieven geeft de CIHE een podium. In het oerwoud aan eHealth-initiatieven is het volgens de CIHE van belang dat alleen de projecten die eHealth écht verder helpen extra aandacht krijgen. ‘We zijn met meerdere partijen in gesprek, en ik verwacht dat daar veel moois uitkomt. Een van de partijen waarmee we nu al samenwerken is Hallo Dokter. In onze ogen een voorbeeld van een project dat de pragmatiek gebruikt die nodig is om eHealth tot een succes te maken.’

Met Hallo Dokter kunnen patiënten via een videoverbinding direct contact hebben met hun huisarts. Dit kan 24 uur per dag. Als de huisarts afwezig is, is er een waarnemer of een huisartsenpost waar de patiënt contact mee kan zoeken. Met Medi-ID biedt Hallo Dokter de zorgconsument toegang tot een eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), waarbinnen het eigen medisch dossier aangemaakt en beheerd kan worden. De zorgconsument bepaalt wat en met wie medische gegevens worden gedeeld.

‘Wij proberen zoveel mogelijk huisartsen én patiënten (zorgconsumenten) mee te krijgen met dit project, en voorlopig gaat dat goed’, vertelt Guido Maas, een van de initiatiefnemers van Hallo Dokter. ‘Wij juichen de stevige inventarisatie van de CIHE alleen maar toe. Zo kunnen we eHealth verder helpen.’

Geen subsidie

‘In eerste instantie zochten we naar subsidie voor Hallo Dokter’, vertelt Maas. ‘We liepen daar echter volledig in vast. Toen hebben we ons voorgenomen het gewoon zonder subsidie te gaan proberen. En we zijn er trots op dat dit ook daadwerkelijk gelukt is. Hallo Dokter draait momenteel al en meerdere zorgconsumenten maken er gebruik van. Ik denk dat het goed werkt omdat het eenvoudig in elkaar zit. Je hoeft niets te downloaden, het werkt simpel en het is goedkoop.’

Aanmoediging

Want Hallo Dokter draait weliswaar zonder subsidie, dat betekent echter wel dat er kosten verbonden zitten aan de dienst. Die zijn wel zo laag mogelijk gehouden. En dat is ook waar de schoen wringt voor Maas, die een oproep doet aan de beleidsmakers. ‘Ik verbaas me erover dat voor vergelijkbare producten zomaar €30,- per maand wordt gevraagd. Als je net als wij gebruik maakt van bestaande structuren, hoeft het echt niet zoveel te kosten. Hallo Dokter kost slechts €25,- inclusief BTW per jaar. Graag zouden we zien dat de overheid dienstverlening in de zorg - zoals die  van Hallo Dokter - vrijstelt van BTW. Op die manier kunnen we Hallo Dokter nog betaalbaarder en bereikbaarder maken voor zorgconsumenten.

In deze digitale wereld zou dit overal geïmplementeerd moeten kunnen worden. Huisartsen willen dit al. Honoreer dat en zorg ervoor dat de zorgconsumenten die dit willen bijvoorbeeld een bepaalde aanmoediging krijgen. Denk bijvoorbeeld aan korting op de premie of het eigen risico. Ook dat soort stappen zijn noodzakelijk bij de implementatie van eHealth-producten.’

Tips voor ondernemers

Huisarts Berghuis wordt inmiddels benaderd door huisartsen uit het hele land die hun steentje willen bijdragen aan de CIHE. ‘Iedereen heeft mooie ideeën, en we willen graag zoveel mogelijk resultaat kunnen bereiken. Daarvoor hebben we natuurlijk wel wat body nodig.’

Berghuis en Maas nodigen ondernemers dan ook van harte uit om met hun producten te komen, maar raden wel aan om kritisch naar het eigen product te kijken. Maas: ‘Nogmaals: er zijn zoveel verschillende apps, producten en pilots. Alleen al voor diabetes zijn er geloof ik al 600 apps. Zorg er dus voor dat je iets creëert dat een grote toegevoegde waarde heeft. Bovendien moet je product begrijpelijk zijn voor de zorgconsument en – niet onbelangrijk – betaalbaar zijn. Je zal niet de eerste innovator zijn die de financiering van zijn of haar product niet rond krijgt.’

‘En schuw ook vooral de samenwerking met andere partijen niet’, vult Berghuis aan. ‘Een goed idee is de eerste stap. Maar er komt echt ontzettend veel bij kijken voordat je product echt gebruikt gaat worden door consumenten.’