Kamerbrief over visie op medische technologie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins (Medische Zorg en Sport) zijn visie op medische technologie beschreven. Medische technologie gaat over de (betere) behandeling van een ziekte of aandoening door toenemende technische mogelijkheden.

In de brief geeft de minister onder andere aan dat hij wil dat de juiste slimme Medische Technologische (MedTech)- oplossingen beschikbaar komen in de zorg. De overheid heeft volgens hem daarbij een belangrijke rol. Als bepaalde MedTech niet bijdraagt aan de betaalbaarheid of doelmatigheid van de zorg, moet deze op tijd uit het systeem worden gehaald. 

Plannen

Ook noemt minister Bruins een aantal plannen voor de toekomst. Zo geeft hij aan dat samen met veldpartijen een Nationale Agenda MedTech 2020-2024 wordt vormgegeven. Ook Bruins zelf neemt een actieve rol op het gebied van MedTech. De overheid moet volgens hem ordenen en stelselverantwoordelijk zijn en om die redenen strakke kaders en eisen formuleren. Aan de andere kant moet de overheid partijen bij elkaar brengen en de sector stimuleren om goede, doelmatige en betaalbare zorg te leveren.