Vouchers ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ beschikbaar

In juni is de voucherregeling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) geopend. Aanvragen kan tot 9 juli. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data. Daarmee kunnen ze de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen in kaart brengen, op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Op basis van dit regiobeeld kunnen samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio.

Voor wie?

Het ZonMw-programma JZOJP is er voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en 1 voucherregeling. 

Waarom?

De essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) is om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen.ZonMw licht dit op haar website toe: Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen. Zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. En zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg.