Nieuwe subsidieoproepen JZOJP

Op 17 december 2019 openen 3 nieuwe subsidierondes van het ZonMw-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Met hulp van de subsidies kunnen regio’s samenwerkingsverbanden opstarten of verder ontwikkelen. De samenwerkingsverbanden zetten in op het verplaatsen, vervangen of voorkomen van zorg. Ook kunnen regio’s met behulp van de voucher een gedeeld regiobeeld opstellen.

De volgende subsidieoproepen worden opengesteld:

  •     De Startimpuls. Hiermee kunnen regionale samenwerkingsverbanden opgezet worden.
  •     De Regio-impuls. Hiermee kunnen bestaande samenwerkingsverbanden verder ontwikkeld worden.
  •     De Voucher. Hiermee kan een gedeeld regionaal beeld gecreëerd worden waarin de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in de regio in kaart worden gebracht.

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht van ZonMw.

Webinar op 13 januari

ZonMw organiseert op 13 januari een webinar om geïnteresseerden te informeren en ondersteunen bij een aanvraag. Tijdens dit webinar kunnen praktische vragen gesteld worden over de subsidieoproepen. Reserveer alvast je plek door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Subsidieoproep bijna open