Zorgevaluatie en Gepast Gebruik start nieuwe website

In de eerste week van april is de website van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) live gegaan. De website biedt onder meer de verzamelde kennis van gepast gebruik in ruim 100 onderwerpen en een implementatie agenda met informatie over lopende initiatieven.

Zorgevaluatie wordt steeds vaker uitgevoerd, want alle partijen in de medisch specialistische zorg zijn overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan. Zodra via zorgevaluatie is vastgesteld welke zorg voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is, dan moet die zo snel mogelijk in de praktijk geïmplementeerd worden.

Houvast, consistentie en optimale inzet

Het alleen leveren van zorg waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft, noemen we gepast gebruik. Evaluatieonderzoek en implementatie van gepast gebruik verbetert de kwalitatief van zorg continu. Het biedt houvast voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals en leidt tot meer consistentie in de behandelingen van patiënten. Bovendien zorgt het voor een optimale inzet van collectieve zorguitgaven en beperkt beschikbare arbeidskrachten in de zorg.

Meer informatie

Benieuwd naar wat ZE&GG jou te bieden heeft? Bekijk dan de website: