Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ geopend binnen COVID-19 Programma

Sinds 7 mei kunnen onderzoeksinstellingen bij ZonMw gezamenlijk met (maatschappelijke) instellingen en ondernemingen of lokale overheden een subsidie aanvragen om een praktisch probleem, gerelateerd aan de coronacrisis en de maatregelen daartegen, snel op te pakken. Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van aanvragen voor deze subsidieoproep op 25 mei 2020, 12.00 uur.

roeptoeter met uitkomsten
©Zorg voor innoveren

Zorgorganisaties, bedrijven, scholen, lokale overheden en openbaar vervoer lopen tegen praktische problemen aan als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Denk daarbij aan de regels rond het houden van 1,5 meter afstand. Door wetenschappelijke én praktijkkennis te combineren, kunnen onderzoeksvragen aangedragen worden die binnen korte tijd praktische problemen kunnen verminderen of oplossen. Benieuwd of deze subsidieoproep iets voor jou is? Alle voorwaarden en de mogelijkheid tot indienen vind je terug in de subsidieoproep.

COVID-19 Programma

Wetenschap voor de Praktijk valt onder het brede COVID-19 programma van ZonMw. De COVID-19 pandemie en de in verband hiermee genomen maatregelen hebben een grote impact op mensen, de samenleving en care, cure en welzijn. Sinds de uitbraak leidt de coronacrisis tot allerlei uitdagingen voor iedereen. Om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken en om te leren van negatieve en positieve ervaringen – zowel nu als op de langere termijn – zijn kennis, praktische oplossingen en onderzoek nodig. Daarom heeft ZonMw vanuit het brede COVID-19 naast Wetenschap voor de Praktijk nog twee subsidieoproepen opengesteld:

COVID-19: bottom-up aandachtsgebied 1 en 2 projectidee fase, opengesteld tot 14 mei 2020

COVID-19: bottom-up aandachtsgebied 3 projectidee fase, opengesteld tot 25 mei 2020, 14.00 uur

Alle wetenschapsgebieden

Het betreft hier niet alleen medische- of zorggerelateerd onderzoek. Alle wetenschapsgebieden kunnen een relevante bijdrage leveren, zoals sociaalwetenschappelijk, natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek. Interdisciplinair samenwerken is juist in deze omstandigheden nodig. Zowel descriptief als prescriptief onderzoek is mogelijk.

Meer informatie

Wetenschap voor de Praktijk
Het ZonMw COVID-19 Programma