COVID-19: overheidssteun voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

Sinds 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet gaat uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, werd eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd.

Informatieve tekst met oproep voor Corona Overbruggingslening
©Regionale Ontwikkelings Maatschappijen

De COL, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.

Meer informatie

Lees verder over de Corona-Overbruggingslening op de website van ROM.