‘Leren van implementeren’: ga het gewoon doen!

Het Informatieberaad Zorg organiseerde op 21 september 2020 een eerste digitale Meet Up. Na een eerdere serie fysieke bijeenkomsten had dit virtuele evenement de ervaringen rond implementatie van veelal digitale vernieuwingen als thema. Ongeveer 600 deelnemers lieten zich bijpraten; hier een samenvatting van wat er allemaal langskwam.

Secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, benadrukte tijdens de plenaire opening dat implementeren leren is. Hij wees op de grote impact van COVID-19 op de zorg en de vele zorginnovaties die de laatste tijd zijn geïmplementeerd, zoals de OLVG-app, de Coronamelder en BeterDichtbij. Contact via digitale mogelijkheden is sterk toegenomen. Gerritsen gaf aan dat implementeren gewoon beginnen inhoudt en moedigde aan: ‘Kijk niet naar belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving en financiën, maar ga gewoon aan de slag’.

Netwerk en data-uitwisseling

Bram van Wesselo van dataplatform LUMC en Dorine Veldhuyzen van Babyconnect zetten hun belangrijkste lessen op een rijtje. Gebruik de stem van de gebruiker als kompas en besef dat geboortezorg geen ketenzorg is, maar netwerkzorg. Het is van belang te blijven communiceren met de patiënt, zeker omdat het veld zo groot is. Gegevensuitwisseling is van belang, bijvoorbeeld bij spoedbevallingen; om die voorspoedig te laten verlopen, moet data over de moeder in elk ziekenhuis bekend zijn. Hun tip sluit hierop aan; geef de regie aan de moeder, zij bepaalt wie welke gegevens van haar bewaart.

Leren van implementeren
Beeld: ©Informatieberaad Zorg

Knowledge Brokers

Eén van de acht workshops van de Meet Up lichtte het begrip Knowledge Broker toe. Knowledge Brokers zijn zorgverleners (verpleegkundigen, paramedici) die zorgprocessen implementeren in zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra). Zij creëren draagvlak binnen de organisatie waar de zorginnovatie geïmplementeerd moet worden, ontvangen daartoe scholing en organiseren netwerkbijeenkomsten. Ze gaan in gesprek met de zorgorganisatie en stellen een projectplan op, helpen het plan mee uitvoeren en denken mee over de evaluatie en borging van de innovatie in de toekomst.

Informeren en snel opschalen

Geert-Jan van Hal kwam met geleerde implementatielessen vanuit de CEO-Raad van het ministerie van VWS; stel de mens centraal, blijf communiceren en informeren. Het valt hem op dat organisaties het soms lastig vinden om patiënten/eindgebruikers te vinden. Zijn tips: neem contact op met de cliëntenraad van de instelling, Patiëntenfederatie Nederland of de CEO-Raad.
Leonne Flikweert vertegenwoordigde Personal Health Train, dat (big) data analyseert en decentraliseert. Zij noemde vertrouwen en sociale innovatie als voorwaarden voor implementatie. Ook ziet ze dat COVID-19 bij veel organisaties voor een urgentie zorgde om zaken snel aan te pakken, omdat er een gezamenlijk doel is. Haar advies: begin op één plek en schaal daarna snel op. Daardoor word je gedwongen de innovatie breed in te zetten en dus snel te schakelen tussen organisaties.

BeterDichtbij

Zonja de Klein is programmamanager bij BeterDichtbij en verzorgde ook een workshop. Ze werkt samen met ziekenhuizen en zorgorganisaties aan de implementatie en doorontwikkeling van de digitale dienst BeterDichtbij. Bij dit digitale platform zijn onder andere 32 ziekenhuizen aangesloten en het platform gaat uit van de kracht van de relatie tussen arts en patiënt. De Klein noemde zes succesfactoren voor een goede implementatie:

  • Organisatie (waardetoevoeging)
  • Financiën (bekostiging)
  • Techniek (gebruiksvriendelijkheid)
  • Cultuur (hoe kijkt een organisatie naar innovatie)
  • Implementatie (vier successen, neem communicatie mee)
  • Gemak (snel mee aan de slag, intuïtief)

Om succesvol te implementeren, heb je een multidisciplinair team nodig (niet alleen IT). Beleg duidelijke rollen en taken en ga dan direct van start. Begin klein en laat de gebruiker eigenaarschap ervaren. Vind ambassadeurs, want die zijn belangrijk voor de fase van opschaling.

Gewoon doen

Erik Gerritsen en dagvoorzitter Lea Bouwmeester sloten de Meet Up af met nuttige handvatten om aan de slag te gaan. Wees niet bang om fouten te maken. Probeer problemen af te pellen en kaart ze aan bij VWS als het vast dreigt te lopen. We hebben al bewezen dat we kunnen implementeren; ‘Doe het gewoon!’

Wil je de gehele Meet Up (en de vergadering van het Informatieberaad) terugkijken? Ga dan naar www.meetuplerenvanimplementeren.nl.

Hoe kan Zorg voor innoveren jou helpen?

Ben jij ondernemer en heb je interesse in Implementatie- en opschalingscoaching? Bekijk dan onze subsidieregeling.
Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Op onze website vind je een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een mogelijkheid direct je vraag over je zorginnovatie aan ons te stellen. Samen met de vijf overheidspartijen achter Zorg voor innoveren proberen wij jouw vraag te beantwoorden. En als wij het zelf niet kunnen gaan we op zoek naar iemand die dat wel kan. Op deze manier kom je altijd een stapje verder.