PGO: ‘Zoveel meer dan alleen een opslagplaats van gegevens’

Een van de eerste PGO-leveranciers die een MedMij label behaalden, was Drimpy. Opgezet door de Rotterdamse ondernemer Arnold Breukhoven, vanuit persoonlijke ervaringen en een gedrevenheid om de zorg te verbeteren. Waar moet de toekomstige ontwikkeling van de PGO toe leiden en hoe houd hij zijn bedrijf staande in een veld met tientallen directe concurrenten? De Drimpy-oprichter deed gepassioneerd zijn verhaal aan Zorg voor innoveren.

Met een medicus als vader leerde Arnold de werking van de zorg intiem kennen. Een aantal persoonlijke medische problemen maakte dat beeld nog duidelijker. Hij zag wat er beter kon en volgens hem ook moest. “Ik wilde mijn medische gegevens altijd bij me kunnen hebben. Bijvoorbeeld door een foto van mijn doosje nieuwe medicijnen in een profiel te zetten. En ik zag in mijn omgeving wat er door het gebrek aan gedeelde medische informatie fout kan gaan. Daarom besloot ik Drimpy te beginnen.”

Wennen aan iets nieuws

Arnold bouwde een platform voor de patiënt dat hem grip op zijn data geeft. Hij vertelt: “Patiënten zelf gegevens laten bijhouden in Excel werkt vaak niet, vooral als ze minder digitaal vaardig zijn. Bij telefonisch doorgeven is het de vraag of het foutloos in het EPD terechtkomt. Daarom kan iemand in Drimpy bijvoorbeeld zijn Fitbit koppelen. Onze PGO haalt gegevens altijd rechtstreeks en gevalideerd uit de bron. Ook van calorieëntellers; dat is voor een chirurg die een maagverkleining doet, niet interessant. Maar voor de voedingsconsulent van diezelfde patiënt juist wel. Daarom moet alle data op een plek staan die niet alleen voor specialisten bereikbaar is en georganiseerd rond de patiënt.”

portret Arnold Breukhoven
©Drimpy

Niet alleen delen van data

De PGO gaat over meer dan alleen toegankelijkheid van gezondheidsdata. Arnold licht toe: “Onze huidige zorg is op termijn niet betaalbaar. Het is slim te zorgen dat de burger zelf iets kan doen om zijn zorg efficiënter te maken. Dat is wennen aan een nieuwe mindset maar het moet gewoon.”
Om het gebruik van de PGO makkelijker te maken, bevat Drimpy een beveiligde ‘social media’ omgeving waarmee mensen met elkaar kunnen praten: het lijkt op iets dat ze al kennen en gebruiken. “Als een patiënt te horen krijgt dat hij een ernstige aandoening heeft, zal hij van dat gesprek waarschijnlijk weinig onthouden. Dan is het goed later zaken te kunnen nalezen en vragen stellen. Aan je eigen specialist of aan lotgenoten via die social media functie.”

Generiek platform

Een allesomvattende verzameling van gezondheidsgegevens is het uitgangspunt, maar voor Drimpy niet het einddoel. “Een PGO is in mijn visie zoveel meer dan alleen een opslagplaats van gegevens,” verklaart Arnold. “De basis is een generiek platform dat gegevens uit verschillende disciplines combineert. Wij koppelen er vervolgens apps, wearables en platforms aan. Evenals gevalideerd voorlichtingsmateriaal en andere informatie. Algoritmes kunnen vervolgens zoeken naar voor de gebruiker interessante artikelen, apps en devices. Je kunt ook denken aan een PGO die jou eraan herinnert je medicijnen op tijd te nemen.”

Koppelingen

Arnold realiseert zich dat wat hij als ideale PGO ziet, veel werk is. “Als ik voor alle aandoeningen iets specifieks moet ontwikkelen, ben ik over 100 jaar nog niet klaar. Dus betrek ik andere bedrijven, bijvoorbeeld de mySugr app voor mensen met diabetes. De gegevens uit die app, komen in jouw PGO. Als je over een paar jaar overstapt naar een hippere app, behoud je die gegevens.”
Drimpy richt zich niet alleen op de patiënt; ook voor zorgverleners werkt Drimpy aan toepassingen. “We houden ons ook bezig met EPD’s, zodat alles goed op elkaar aansluit,” zegt Arnold hierover. “Een aantal EPD’s is niet gekoppeld aan het Landelijk Schakelpunt. Wij kunnen ervoor zorgen dat gegevens direct vanuit de bron in een EPD terechtkomen.”

'Het is slim te zorgen dat de burger zelf iets kan doen om zijn zorg efficiënter te maken'

Concurrentie en doorontwikkeling

Naast Drimpy zijn er zo’n 30 andere PGO-leveranciers met een MedMij label. Is dat niet erg veel concurrentie? “We werken juist met alle PGO’s samen. Ik ben blij dat ook andere partijen het thema serieus nemen en willen vertellen waarom het juist wél kan. Bovendien: zonder concurrenten heb je geen markt.”
De verdere ontwikkeling van Drimpy betaalt het bedrijf grotendeels uit eigen zak. “Het is fijn dat de overheid ons helpt. Al ligt hun betaling van 7,50 euro per PGO-gebruiker aan leveranciers door corona even stil. Als bedrijf moet je zorgen voor een duurzaam businessmodel. Drimpy is gratis, maar wij hebben gebruikers die maandelijks betalen voor extra features en premium diensten.”

Rol voor innovatoren

Is er met 30 aanbieders nog een rol voor innovatoren met ideeën over de ontwikkeling van deze tool?  “Innovatoren moeten dingen doen die de mogelijkheden van de PGO verbeteren, voor patiënten én bedrijven,” zegt Arnold. “Van zo’n samenwerking tussen PGO en innovator worden beide partijen beter.”
Drimpy is voor Arnold niet alleen een bedrijf, licht hij afsluitend toe: “Het gaat over meer dan er een business van maken. Ik wil al jaren dat de PGO er is en goed werkt. Zodat ik tevreden in de spiegel kan kijken als ik 80 ben. En natuurlijk zorg ik ervoor dat mijn platform voor de patiënt het beste is.”