'Zo-Dichtbij is een schoolvoorbeeld van co-creatie'

In deze blogreeks van ZonMw volgen we het product Zo-Dichtbij van idee tot implementatie. Zo-Dichtbij is een digitaal hulpmiddel dat ouderen helpt langer thuis te blijven wonen. In de eerste editie komt bedenker Wally Keijzer aan het woord.

Beeld: ©Nicky Simmons

'Het idee van Zo-Dichtbij ontstond tijdens mijn promotietraject aan de TU Delft, dat ik in 2016 afrondde met het proefschrift Developing a Service Platform for Health and Wellbeing in a Living Lab Setting. In mijn onderzoek stond het ontwerpen en evalueren van een platform centraal als mogelijke oplossing om mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.'

'Inmiddels is de kern van het idee gerealiseerd. Met ondersteuning vanuit het programma Active & Assisted Living (AAL) ontwikkelden we een digitaal kluisje waarin burgers hun sociale- en zorggegevens kunnen opslaan en waarvan ze zelf de sleutel stevig in handen houden. Ze bepalen dus zelf met wie ze welke gegevens delen. Dat kan de mantelzorger zijn, de wijkverpleegkundige, maar ook degene die het keukentafelgesprek voert.'

'Al tijdens mijn promotietraject kwam ik in contact met Ad Blom, innovatiemanager bij zorgaanbieder Pieter van Foreest. Onze visies bleken naadloos op elkaar aan te sluiten en gaandeweg werd duidelijk dat Zo-Dichtbij van waarde kon zijn als intake- en evaluatie-instrument voor de thuiszorg. Het subsidieprogramma SET (Stimuleringsregeling E-Health Thuis) bleek een uitgelezen mogelijkheid om samen met zorgverzekeraar DSW te werken aan een opschalingsplan voor de regio’s Westland, Oostland, Midden Delfland en Delft.'

Benieuwd naar de rest van het verhaal? Je leest het hier.