Agenda

Toekomst van de zorg, avond 5: Het Grote Zorgdebat

05-10-2017

De tijd is rijp voor radicale vernieuwing in de zorg en om deze vernieuwing bij de patiënt te brengen. Hoe kunnen we de transitie van een reactief zorgsysteem naar een preventief systeem bewerkstelligen en versnellen?

Welke technologische innovaties worden de motor van een nieuw zorgnetwerk? En welke nieuwe businessmodellen en financieringsvormen banen de weg voor verandering?

Neem deel aan het afsluitend debat op 5 oktober en schrijf mee aan een manifest met inzichten, aanbevelingen en concrete acties.

De organisatie van deze reeks bijeenkomsten, die in het teken staan van de toekomst van de zorg, is in handen van NRC Live.

Informatie

Tips?

Heeft u een tip voor een bijeenkomst? Laat het ons weten via info@zorgvoorinnoveren.nl.

Zorg voor innoveren poppetje