Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

Wehelpen.nl

Zorgvernieuwer

VitaValley

Samenwerkingspartners

De coöperatie WeHelpen is eind 2012 opgericht door de volgende partners: Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley. De coöperatie kent inmiddels ruim 60 leden, bestaande uit gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, thuiszorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen en andere maatschappelijk betrokken organisaties.

Beschrijving van de innovatie

Wehelpen.nl is een innovatieve, online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. Dit varieert van de hond uitlaten tot boodschappen doen, en van de heg snoeien tot schilderles tijdens een kopje koffie. De website kent twee onderdelen. Ten eerste een digitale agenda en notitiepagina’s, waarin je alle afspraken, bezoeken, taken en specifieke details rondom een hulpvrager kunt plaatsen, zoals het telefoonnummer van zijn of haar huisarts of de medicijnen die hij/zij gebruikt. Het tweede onderdeel is de marktplaats: de plek voor vraag naar en aanbod van informele zorg, burenhulp en nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier. WeHelpen is een coöperatie die mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en iedereen die best eens een keer een handje wil helpen of zelf een hulpvraag heeft, digitaal wil ondersteunen. Dankzij de inzet van de leden van de coöperatie wordt de website gratis aangeboden aan iedere inwoner van Nederland. Bij het zoeken naar partners en een duurzaam businessmodel is een stakeholdersanalyse gedaan om vast te stellen wie er baat hebben bij het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Partners zijn noodzakelijk om schaalgrootte te creëren. Inmiddels is WeHelpen in de opschaalfase beland met een stevige ambitie voor 2015.

Toegevoegde waarde van deze innovatie

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een aantal zorgtaken. WeHelpen biedt kansen voor deze zorgdecentralisatie en voor zorgvernieuwing. Ten eerste is de gemeente ook stakeholder. Die heeft immers belang bij de zelfredzaamheid van burgers. Ten tweede verwacht WeHelpen dat gemeenten gemakkelijker aanspreekbaar zijn dan het ministerie van VWS.

Tips voor andere zorgvernieuwers

Een beweging van, door en voor mensen; mensen die hulp nodig hebben, hulp willen bieden of mantelzorgers die al hulp bieden, maar hierbij ondersteuning zoeken. Dat realiseer je niet in een aantal dagen. Het kost een aantal jaren. Maar het mee mogen maken hoe de wereld elke dag een heel klein beetje mooier wordt, is deze investering meer dan waard.