Regelingen voor extra stimulering van digitale zorg

Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen de zorg verbeteren. Door digitale zorgoplossingen slim in te zetten, ontstaat vaak meer tijd voor de professional, betere zorg, en meer kwaliteit van leven voor patiënten.

Ook om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, is het wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en e-health te bevorderen. Dit zowel thuis, bij huisartsen, in de GGZ, in de wijkverpleging, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg. De regelingen in deze publicatie geven een extra impuls aan het gebruik van innovaties, zodat zorg van de toekomst zorg van nu wordt.