Bronwynn Sterkenburg

Expertise: Jeugdgezondheidszorg (JGZ); jeugd; publieke gezondheid; richtlijnen.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Creatief implementeren; out of the box denken; implementeren in de JGZ.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Zorg ervoor dat mensen zelf aan de slag gaan en kunnen, maar maak ze ervan bewust dat ze dit niet alleen hoeven te doen! Ik begeleid een netwerk van implementatiefunctionarissen voor richtlijnen binnen de jeugdgezondheidszorg. Hun vragen en uitdagingen kennen veel overeenkomsten en leren van elkaar geeft hen veel energie. De uitdaging zit hem erin om oog te hebben voor zowel de overeenkomsten (1 + 1 = 3) als de verschillen (maatwerk moet!).

E-mail: bsterkenburg@ncj.nl
Telefoon: 06 53 97 52 68