Femke van Nassau

Expertise: Leefstijlinterventies, procesevaluatie, implementatiestrategie, meten van implementatie (fidelity).

Je kunt mij benaderen met vragen over

Ik voer met name implementatie onderzoek uit bij leefstijlinterventies. Ik denk graag mee over het design van een procesevaluatie; dus wat meet je wanneer, bij wie en op welke manier. En hoe kan je deze proces data vervolgens het beste analyseren en linken aan effectmaten. Daarnaast heb ik ervaring met het ontwikkelen van implementatie-strategieën.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Twee mooie voorbeelden zijn het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) lesprogramma en het EuroFIT programma (leefstijl programma voor voetbalsupports met overgewicht). Beide programma’s lieten veelbelovende resultaten in een RCT evaluatie zien. Vervolgens hebben we procesevaluatie data - aangevuld met input van diverse stakeholders - gebruikt om implementatiestrategieën te ontwikkelen om opschaling mogelijk te maken. Dit zijn allebei mooie voorbeelden van het vertalen van wetenschap naar de praktijk.

E-mail: f.vannassau@vumc.nl
Telefoon: 020 444 92 54