Herma Ooms

Expertise: Integraal werken in de wijk, basiszorg jeugd en gezin, veranderkundige, innovatie/implementatie.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Begeleiden van complexe verandertrajecten op het gebied van jeugd en het sociaal domein. Hierbij is toegang tot zorg en ondersteuning een specifiek themagebied. Wat vraagt dit van een zorgprofessional? Van de inwoner? Van de gemeente? Van anderen in het ‘zorglandschap’? Hoe maak je de goede aansluiting naar basisvoorzieningen of juist naar specialistische hulp. Hoe weet je of je het goede doet en dit goed doet?

Voorbeeld uit eigen praktijk

Op dit moment ben ik, samen met collega’s van andere kennisinstituten en met de samenwerkende inspecties aan de slag met de ontwikkeling en beproeving van een zelfevaluatietool voor gemeenten en hun lokale teams rond toegang en samenhang zorg en ondersteuning.

E-mail: h.ooms@nji.nl
Telefoon: 06 25 66 07 27