Ivo Smeele

Expertise: Huisartsgeneeskunde, eerstelijn, chronische zorg, e-health.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Het bovenstaande.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Patiënten zoeken vaak online naar informatie over hun ziekte. In theorie kan betrouwbare gezondheidsinformatie het zorggebruik verminderen, maar bewezen is dat niet. Wij onderzochten of de website Thuisarts.nl in de eerste jaren na de lancering geleid heeft tot een afname van het zorggebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Na de lancering van Thuisarts.nl is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk afgenomen, vooral het aantal telefonische consulten.

E-mail: i.smeele@nhg.org
Telefoon: 030 282 35 61 of 030 282 35 50