Karlijn Stals

Expertise: Implementatie, jeugd, richtlijnen, professionalisering, complexe verandering, effectiviteit, wetenschap praktijk beleid, gedeelde besluitvorming.

Je kunt mij benaderen met vragen over

  • Implementatie, innovatie of verandering in het jeugddomein. Ik maak me sterk voor voortdurende kwaliteitsverbetering en professionalisering. Ik zie het als een uitdaging om kennis die beschikbaar is vanuit wetenschap, praktijk en ervaringen van cliënten te bundelen tot een aanpak die kansrijk is en gedragen wordt.
  • Complexe verandervraagstukken? In werksessie begeleid ik teams of organisaties bij het aanpakken van hun verandervraagstuk. Wat is de bedoeling en welke kennis en kunde vanuit wetenschap en het eigen werkveld zijn in te zetten om tot een passende aanpak te komen?

Voorbeeld uit eigen praktijk

Implementatie van richtlijnen in jeugdhulp en jeugdbescherming: in korte tijd is het gelukt om – samen mét professionals, organisaties en cliënten – grote bekendheid te geven aan en gebruik te stimuleren van vakinhoudelijke richtlijnen voor een ‘jonge’ beroepsgroep. Zie www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

E-mail: k.stals@nji.nl
Telefoon: 06 25 66 07 39