Leonieke Boendermaker

Expertise: Implementatie van interventies, implementatie-strategieën, borging van interventies, video-feedback, supervisie.

Je kunt mij benaderen met vragen over

De implementatie van interventies in jeugdhulp en jeugdbescherming. Voor een goede implementatie van vernieuwingen is een samenhangend geheel van implementatie-strategieën nodig. Op basis van praktijkgericht onderzoek dat verricht is en wordt binnen het Lectoraat Kwaliteit & Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd van de Hogeschool van Amsterdam is inmiddels veel kennis opgedaan over uiteenlopende strategieën gericht op competenties van professionals, de organisatie waarin zij werken en het leiderschap dat binnen de organisatie gewenst is.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Een mooi voorbeeld is de ontwikkelingen van manieren voor leren op de werkvloer. We weten dat de effectiviteit van interventies hoger is bij kwalitatief goede uitvoering. Supervisie helpt professionals om interventies goed uit te kunnen blijven voeren in de dagelijkse praktijk. Een manier die leidt tot betekenisvolle verandering bij professionals is supervisie aan de hand van video feedback met gebruik van een reflectie- instrument. Ook het werken met betekenisvolle metingen helpt professionals zicht te ontwikkelen in hun werk. Achtergrond, handreikingen en instrumenten zijn te vinden op www.hva.nl/zorgvoorjeugd.

E-mail: l.boendermaker@hva.nl
T 06 21 15 60 71