Marie-José van Rooy

Expertise: Sociaal domein gemeenten, Preventie/Publieke Gezondheid, kennisinfrastructuur (lokaal en landelijk), (Kennis voor) Gemeenten, kennis gebruik, Passend onderzoekdesign bij de kennisvraag in het sociaal domein, GGZ, Thuiszorg.

Je kunt mij benaderen met vragen over

U kunt mij benaderen om mee te denken over uw vraagstukken en de achtergronden en oorzaken daarvan, het vinden van reeds beschikbare kennis en ervaring en de vertaling daarvan naar uw situatie, het inzetten van mijn landelijk en regionale netwerk op het gebied van (kennis over) gezondheid, welzijn en preventie.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Themapagina Kennis voor gemeenten.

E-mail: rooy@zonmw.nl
Telefoon: 070 349 52 19