Mariëtte Oostindiër

Expertise: Medisch inhoudelijke/innovatieve samenwerking over de “echelons” heen.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Samenwerking over de bestaande echelons heen, waarbij samenwerkingsafspraken geborgd moeten worden in de dagelijkse praktijk van (zorg)professionals, zodat de samenwerking tot stand komt/ondersteund wordt.

Voorbeeld uit eigen praktijk

  • Implementatie van een transmuraal palliatief (consultatie)team (2008), waarbij professionals uit verschillende echelons ieder vanuit hun eigen zorgperspectief gezamenlijk zorg levert voor de palliatieve patiënt. De implementatie dusdanig vormgegeven dat allerlei gevoelde barrières zijn weggenomen en men nu al bijna 10 jaar wekelijks gezamenlijk zorg verleend. (Europees geaccrediteerde vorm van zorg)
  • Ontwikkelen van communicatievormen om de regionale samenwerkingsafspraken “hands on” inzichtelijk te maken voor betrokkenen.

E-mail: m.oostindier@mmc.nl
Telefoon: 040 888 60 60 / 06 48 13 41 90