Mariska van der Steege

Expertise: Inhoud én veranderen, bewegen, professionalisering, leren, reflectie, jeugdhulp, projectleiding.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Hoe met en voor professionals leren en ontwikkelen te faciliteren; het versterken professionele/beroepsidentiteit professionals; reflecteren met professionals tijdens het werk, en in casuïstiekbesprekingen, intervisie en moreel beraden; processen begeleiden en projectleiding.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Bij de Ouder- en Kindteams in Amsterdam ben ik betrokken bij de Leerlijn voor professionals. Met anderen werk ik aan het stimuleren en faciliteren van leren in teams, en informeel leren op de werkplek; een aanbod van deskundigheidsbevordering en scholing voor de professionals die in de wijken werken passend bij hun generalistische werk en de opdracht voor de organisatie; en het stimuleren van onderlinge kennisdeling tussen teams.

E-mail: info@mariskavandersteege.nl
Telefoon: 06 35 11 54 29