Marleen Wilschut

Expertise: Implementatiestrategie ontwerpen en begeleiding vanuit de bril van leren en communiceren.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Implementeren, leren, professionaliseren, creëren van netwerken en monitoren binnen het sociaal domein.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Het coachen van een projectleider in de invoering van systeemgericht werken in een jeugdzorginstelling. I.p.v. standaard iedereen te trainen is a.d.h.v. een nulmeting per team een maatwerkgerichte implementatieaanpak ontwikkeld.

Bekijk Marleens video over zorgimplementatie.

E-mail: marleen.wilschut@i-generator.nl
Telefoon: 06 33 70 70 05