Mijke Lambregtse-van den Berg

Expertise: Perinatal psychiatry and offspring development.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Het over en weer benutten van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk op het gebied van psychische klachten tijdens en na de zwangerschap en de effecten hiervan op het jonge kind. Ik beschik over een breed netwerk van onderzoekers en zorgprofessionals op dit gebied.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Op basis van bevindingen uit mijn promotieonderzoek naar de effecten van ouderlijke psychische klachten en de invloed daarvan op het jonge kind, is het me gelukt om een landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap op te zetten en een screen-en-zorg toeleidingsinstrument te ontwikkelen dat zich richt op het herkennen en adequaat behandelen van psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik van zwangere vrouwen. Beide initiatieven hebben een breed landelijk draagvlak.

E-mail: mijke.vandenberg@erasmusmc.nl
Telefoon: 010 704 01 39