Monique Bergsma

Expertise: Zorg, cva, netwerken en leernetwerken kennis delen. NaH en CVA zorgstandaard.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Hoe laat je professionals van elkaar leren, hoe zorg je ervoor dat zij dat op een makkelijke manier het antwoord op hun vraag kunnen vinden? Op welke manier faciliteer je het uitwisselen van kennis van verschillende professionals via de digitale snelweg en live tijdens bijeenkomsten en maak je hen medeverantwoordelijk voor het resultaat ervan?

Voorbeeld uit eigen praktijk

Het Knowledge broker netwerk is een netwerk van zorgprofessionals die zorgvernieuwing op de werkvloer implementeren. In dit leernetwerk krijgen en geven ze elkaar feedback, scholing en inspiratie tijdens netwerkbijeenkomsten. De onderwerpen worden door de instellingen zelf uitgekozen. Tijdens het jaarlijks symposium worden zij uitgedaagd om hun resultaten via een poster te delen met de aanwezigen. De kennis zoveel mogelijk verspreiden en elkaar inspireren om ook door zorgvernieuwing betere patiëntenzorg te organiseren is steeds het doel.

E-mail: m.bergsma@kennisnetwerkcva.nl
Telefoon: 06 46 63 47 79