Muriel Rutgers-Koolstra

Expertise: Fysiotherapie, neurorevalidatie met als aandachtsgebied CVA (nazorg), revalidatiegeneeskunde, implementatie van innovatieprojecten

Je kunt mij benaderen met vragen over

CVA (Keten)zorg / Fysiotherapie na een beroerte / Multidisciplinaire samenwerking / Netwerk-ondersteuning / Projectmatig werken.

Voorbeeld uit eigen praktijk

6 jaar geleden heb ik als projectleider het Gezamenlijk Medisch Consult voor patiënten na een Beroerte (GMC) geïntroduceerd en geïmplementeerd in het VUmc. Patiënten die na hun beroerte naar huis worden ontslagen worden uitgenodigd voor het GMC dat 4-6 weken na ontslag plaatsvindt. 4-6 Patiënten na een beroerte zijn tegelijkertijd aanwezig voor hun poliklinische controlebezoek waarbij een multidisciplinair team aanwezig is. Er is sprake van continuïteit van zorg en voorkomende problemen worden tijdig onderkend.

E-mail: m.koolstra@vumc.nl
Telefoon: 06 11 75 72 02