Pasquelle van Ruiten

Expertise: eHealth, technologie voor langer thuis wonen of zorg op afstand, ziekenhuisverplaatste zorg, implementatie, opschaling, zorginnovatie, samenwerking, meten van (maatschappelijke) impact, structurele bekostiging.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Het initiëren, inrichten en realiseren van projecten om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen of op afstand (ziekenhuis)zorg te bieden, door de inzet van technologie. Het opzetten of begeleiden van een (regionaal) samenwerkingsverband. Het meten van maatschappelijke impact en de vervolgstappen die hiermee gezet kunnen worden voor de structurele inzet en bekostiging van de (beoogde) zorginnovatie.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Met de coalitie Vitaal Thuis hebben we de opgedane kennis en ervaringen gebundeld in verschillende documenten. Zo helpt het Stappenplan Contractering zorgvernieuwers en inkopers bij het maken van afspraken voor structurele bekostiging of kunnen de klantreizen gebruikt worden voor de eerste ideeën voor het herstructureren van de zorgprocessen.

E-mail: pvanruiten@vitavalley.nl
Telefoon: 06 57 11 93 73