Pauline Goense

Expertise: Behandelintegriteit, kwaliteit van uitvoering, leren op de werkvloer, (internationale) implementatienetwerken, implementatiemodellen.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Het inzichtelijk maken van het succes van het implementatieproces zelf. Denk hierbij aan het uitwerken en toepassen van uitkomstmaten zoals kwaliteit van uitvoering (treatment integrity/fidelity) en het gebruik hiervan als monitoring en feedback tool in lerende organisaties. Tevens denk ik graag met u mee welk implementatiemodel met bijbehorende tools het beste aansluit bij uw praktijk en hoe u deze kan gebruiken als leidraad om uw implementatieproces mee te begeleiden.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Een mooi voorbeeld van een implementatieproject uit mijn eigen praktijk is ‘Wie helpt de hulpverlener?’ waar het inzetten van reflectiemethoden tijdens de supervisie aan jeugdzorgprofessionals centraal stond. Dat project heeft veel kennis opgeleverd over het toepassen van dit soort methoden in de praktijk. Daarnaast heeft het project een Toolkit opgeleverd die binnen verschillende organisaties door professionals wordt gebruikt om samen met collega’s te reflecteren op het eigen werk.

Bekijk Paulines video over zorgimplementatie.

E-mail: goense@zonmw.nl
Telefoon: 070 349 50 71