Sacha van Twillert

Expertise: Implementatie, co-creatie met professionals en patiënten, revalidatie, eigen regie in de zorg, context-based medicine, kwalitatief onderzoek.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Hoe te analyseren hoe nieuwe concepten of innovaties in de gezondheidszorg zich verhouden tot bestaande zorg; hoe vanaf het begin professionals en patiënten oprecht betrekken bij een innovatie-en implementatieproject; hoe factoren analyseren die de implementatie van de innovatie kunnen beïnvloeden en vervolgens passende implementatie strategieën kiezen; hoe het proces van een implementatie te evalueren.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Mijn mooiste ervaringen met implementeren waren die projecten waarbij een betrokken samenwerking was met professionals en patiënten. Een samenwerking waarbij het kenmerkend was dat iedereen enthousiast zijn kennis en expertise inzette en we van elkaar leerden in een cyclisch interactief innovatie- en implementatieproces. Dit co-creatie proces leidde tot verschillende behandelinterventies ter ondersteuning van het zelfmanagement van de patiënt; interventies toegespitst op de behoefte van de patiënten, de omstandigheden van de lokale setting en aansluitend op de bestaande zorgpraktijk.

E-mail: s.van.twillert@umcg.nl
Telefoon: 06 25 64 99 09