Theo Paulussen

Expertise: Gedragsverandering en implementatie.

Je kunt mij benaderen met vragen over

Mijn expertise is het planmatig ontwerpen van gedragsgerichte gezondheidsbevordering en implementatie van innovaties. Ik heb ervaring met onderzoek naar de implementatie van innovaties in het onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg, de Jeugdzorg, integraal gezondheidsbeleid en het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast ben ik, samen met Margot Fleuren, grondlegger van MIDI (MeetInstrument Determinanten van Innovaties), een instrument waarmee op systematische wijze het proces van invoeren van een vernieuwingen kan worden verbeterd.

ref.: Fleuren, M., Paulussen, T., Dommelen, Paula van & Buuren, Stef van (2014). Towards a Measurement Instrument for Determinants of Innovations (MIDI). International Journal for Quality in Health Care; doi: 10.1093/intqhc/mzu060.

Voorbeeld uit eigen praktijk

Exemplarisch is de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een schoolse interventie ter bevordering van veilig vrijen (Lang Leve de Liefde). Al bij de ontwikkeling werd geanticipeerd op mogelijke implementatieproblemen. Daarenboven werd een invoeringsstrategie ontworpen om de kans op implementatie te maximaliseren. Uit de gecontroleerde effectstudie bleek dat docenten blootgesteld aan deze strategie beter in staat waren om het programma uit te voeren zoals bedoeld en daarmee een hogere leerwinst te bereiken bij hun leerlingen.

E-mail: theo.paulussen@tno.nl
Telefoon: 06 46 96 61 08