Kennisbank

EHealth financiering

Financiering is voor veel zorgvernieuwers die zich met eHealth bezighouden een belangrijk onderwerp. Het gaat daarbij om structurele financiering als onderdeel van bekostiging en inkoop, maar ook om tijdelijke financiering. Bijvoorbeeld voor onderzoek, ontwikkeling, pilotprojecten en/of implementatie van eHealth innovaties.

Gebrek aan financiering voor eHealth innovaties wordt regelmatig genoemd als knelpunt om eHealth te implementeren en op te schalen. Daarbij is echter niet altijd duidelijk wat de belemmeringen precies zijn en wie welke rol speelt bij het oplossen van deze belemmeringen.

Met de het onderwerp Financiering eHealth wil Zorg voor innoveren u helpen eenvoudiger uw weg te vinden in de (on)mogelijkheden van financiering van eHealth. Deze pagina’s zijn bedoeld voor alle zorgvernieuwers die zich bezighouden met eHealth. Dit kunnen zorgverleners zijn, maar ook projectmanagers van projecten binnen zorginstellingen of leveranciers van eHealth toepassingen.

In ontwikkeling

De informatie op deze pagina’s is continu in ontwikkeling. Heeft u aanvullingen, vragen of suggesties? Neem contact op met Zorg voor innoveren.

Artikelen

 • 18-12-2018
  Subsidieregeling veelbelovende zorg volgend jaar van start
 • 01-02-2018
  Zorg voor innoveren blikt terug op de eHealthweek 2018
 • 18-12-2017
  E-health, Top of Flop?
 • 14-12-2017
  Ontmoet elkaar tijdens de e-healthweek
 • 22-11-2017
  Programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg: twee subsidieoproepen open
Alle artikelen