Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

NZa eHealth bekostigingswijzer

De NZa eHealth bekostigingswijzer is ontwikkeld voor iedereen die meer inzicht wil hebben in de de wijze waarop bekostiging van eHealth is geregeld binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Met de bekostigingswijzer kan:

  • een innovator met een eHealth toepassing nagaan op welke zorgaanbieders hij zich het beste kan richten voor de verkoop van zijn innovatie;
  • een zorgaanbieders nagaan in hoeverre zijn of haar zorg via eHealth toepassingen wordt bekostigd.

Werkwijze

Om informatie uit de bekostigingswijzer te halen moet u twee keuzes maken:

  1. Voor welk type zorg is uw innovatie bedoeld? (Klik op onderstaande links) 
  2. Kies de omschrijving van een eHealth toepassing die het beste bij uw innovatie past.

Vragen?

Is uw vraag na gebruik van de NZa eHealth bekostigingswijzer nog niet beantwoord? Neem dan contact op met Zorg voor innoveren.

De NZa eHealth bekostigingswijzer wordt op 1 december 2016 aangevuld met actuele informatie over bekostiging via de Zorgverzekeringswet(Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) in 2017.

Omdat bekostiging van innovatieve zorg steeds meer integraal zal gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld als het gaat om ondersteuning ouderen thuis, wordt in 2017 mogelijk ook informatie over bekostiging via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) toegevoegd.

Achtergrond:
De NZa eHealth bekostigingswijzer is in 2013 opgezet door de partners van Zorg voor innoveren en wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van wijzigingen in bekostigingssystematiek.