Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

Blog: zorgverzekeraars volharden in stimuleringspolitiek voor e-mental health

02-09-2015 Onderwerp: EHealth financiering

Jorne Grolleman, adviseur digitale zorg, nam onlangs het ggz-inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor 2016 door. Zijn belangrijkste vraag: stimuleren zorgverzekeraars e-health alleen in woord of ook in daad? Hij schreef er een blog over voor smarthealth.nl.

"Het metier van zorgverzekeraar is niet eenvoudig. De publieke opinie reduceert je organisatie tot een bureaucratisch, geldverslindend instituut en zorgorganisaties klagen dat je alleen naar de doelmatigheid van zorg kijkt en niet naar de kwaliteit. Tegen deze achtergrond worden op dit moment offertes opgesteld door ggz-instellingen en vinden de inkoopgesprekken plaats om het budget en de tarieven voor 2016 vast te stellen.

De inkoopgesprekken in de ggz worden al enige tijd gedomineerd door de beddenafbouw en de substitutie van zorg naar andere, goedkopere zorgvormen. Dat doet pijn bij grote instellingen. Bezuinigingen, onrust, verschuivingen en een soms penibele financiële positie. Het levert ook een forse werkdruk op omdat er van behandelaren wordt verwacht dat ze veel productie draaien (lees: cliënten zien) naast het opzetten van nieuwe zorgvormen. Onrust die de aandacht van e-mental health helaas afleidt. De verwachting is dat in 2016 de eerste storm is gaan liggen. Dat zou ruimte kunnen bieden om digitale zorg hoger op de agenda te zetten. Want op dit moment kunnen we niet stellen dat het zogeheten blended behandelen in de ggz is doorgebroken."

Lees verder op smarthealth.nl.