Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

De zorgverzekeraarsroute

De zorgverzekeraar vergoedt de zorg die met behulp van uw innovatie wordt geleverd aan patiënten. Er zijn twee belangrijke redenen waarom u in gesprek kunt gaan met een zorgverzekeraar:

 • Zorgaanbieders kunnen hun werkzaamheden die voortvloeien uit uw innovatie niet zomaar declareren bij een zorgverzekeraar aangezien dit niet past binnen de regels van de overheid. Dit betekent dat u een zorgverzekeraar moet overtuigen om hier speciale afspraken over te maken.
 • U bent op zoek naar financiele middelen om uw innovatie (door) te ontwikkelen en te implementeren. Verzekeraars investeren in innovatie en hebben subsidiemogelijkheden voor initiatieven die de zorg kunnen verbeteren.  Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de fondsen van individuele zorgverzekeraars. 

Voor de zorgverzekeraar staat goede zorg voor een lage prijs centraal. Uw zorginnovatie moet:

 • draagvlak hebben onder zorgverleners en patiënten (bijvoorbeeld door co-creatie);
 • gezondheidswinst opleveren (hogere zorgkwaliteit of kwaliteit van leven);
 • de zorgkosten verlagen (door toename van de zelfredzaamheid van de patiënt, of werklastvermindering van de zorgverlener);
 • leiden tot substitutie (geen extra zorg maar vervanging van bestaande zorg);
 • leiden tot verzuimreductie, bijvoorbeeld door preventie of sneller herstel (specifiek voor collectieve verzekeringen;
 • leiden tot imagoverbetering of het aantrekken c.q. behouden van meer verzekerden (specifiek voor aanvullende verzekeringen).

Tips

 • Zorgverzekeraars doen zaken met zorgverleners en zien hen dus ook als gesprekspartner. Het is dus zaak dat een enthousiaste zorgaanbieder (en niet de ondernemer zelf) het gesprek aangaat met de zorgverzekeraar.
 • Behalve financiële ondersteuning kunnen zorgverzekeraars ook een stimulerende  en faciliterende rol spelen bij verdere ontwikkeling van uw innovatie. Afdelingen Zorginnovatie bijvoorbeeld kunnen hun expertise en netwerk inzetten om u verder te helpen.

Zorgverzekeraars hebben medisch adviseurs in dienst die de meerwaarde van uw innovatie op basis van hun expertise beoordelen. Innovaties die in een pilot en/of onderzoek hun meerwaarde aangetoond hebben maken uiteraard meer kans. Naast de zorginhoudelijke meerwaarde zal een sluitende business case worden verlangd. Hierin moet de kosteneffectiviteit van uw innovatie naar voren komen en welke positieve effecten dit heeft voor de zorgverzekeraar. Klik hier voor meer informatie over de financiering van onderzoek.

Tips

 • Bepaal de opzet van een pilot of clinical trial (wat wordt er gemeten, en hoe) altijd samen met de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.
 • Zorgverzekeraars zijn mogelijk bereid om uw soort toepassing op te nemen in een aanvullende verzekering (als een toepassing bijdraagt aan het aantrekken of behouden van meer verzekerden) of als onderdeel van een aanbod voor een collectieve verzekering voor organisaties (bijvoorbeeld als een toepassing bijdraagt aan verzuimreductie).

Het verkrijgen van draagvlak bij zorgverleners, patiënten, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen is erg belangrijk, maar kost veel tijd. Als bovengenoemde partijen echter enthousiast zijn is de kans groter dat de zorgverzekeraar bereid is om subsidie te verstrekken of ondersteuning te bieden om uw zorginnovatie door te ontwikkelen.

Ook het verkrijgen van draagvlak in de interne organisatie van de zorgverzekeraar is essentieel. Houd echter ook hier rekening met een tijdsinvestering. Binnen de organisatie van ‘de zorgverzekeraar’ bestaan namelijk meerdere partijen met verschillende belangen:

 • De innovatieafdeling, waar men kansrijke ideeën/innovaties selecteert en beoordeelt.
 • Het investeringsfonds, waar men de ontwikkeling van idee naar innovatie financieel ondersteunt.
 • De inkoopafdeling, waar men onderhandelt met zorgaanbieders en (liefst efficiënt) grote hoeveelheden zorg inkoopt. De rol van innovaties in deze onderhandelingen is daarom vaak nog beperkt.
 • De afdeling commercie, waar men aanvullende verzekeringen voor particulieren en collectieve verzekeringen voor organisaties samenstelt en innovatie als een onderscheidend kenmerk ziet.

Tip

 • Houd er dus rekening mee dat het enthousiasme van de innovatieafdeling niet altijd wordt gedeeld door de inkoopafdeling. Maak een goede business case waarin de voordelen voor alle stakeholders (en partijen binnen de zorgverzekeraar) goed beschreven staan. 

Ondernemer Valerie Veenema is bezig om haar business idee - een app waarmee het cholesterolgehalte in het bloed kan worden gemeten -  door  te ontwikkelen. Ze heeft al verschillende gesprekken gevoerd met patiëntenverenigingen, een bevriend vaatchirurg en een app-ontwikkelaar. Ze worstelt echter met de vraag hoe ze haar ‘dienst’ maximaal kan laten aansluiten bij de wens van de gebruiker en hoe ze haar klanten kan vinden. Geld om te investeren in onderzoek heeft ze niet. Op de website van een  zorgverzekeraar vindt ze informatie over de subsidiemogelijkheden en ook over de afdeling zorginnovatie.  Aangezien haar idee in de criteria van het fonds van de zorgverzekeraar past, besluit Valerie om een project  in te dienen. Aangezien het nog even duurt voordat ze uitsluitsel zal krijgen of de subsidie wordt toegekend, besluit ze contact op te nemen met de afdeling Zorginnovatie. Wellicht kunnen ze haar verder helpen in haar denkproces en met haar onderzoeksvragen.  Een medewerker van de afdeling Zorginnovatie geeft Valerie vervolgens in een telefoongesprek een aantal bruikbare suggesties. Deze brengen Valerie weer verder in haar denkproces en onderzoek. Het is afwachten of zij subsidie zal ontvangen maar zij kan in ieder geval door met het ontwikkelen van haar idee.