Kennisbank

Ondersteuning en advies

Zorgvernieuwers – of het nu onderzoekers, ontwikkelaars of ondernemers zijn – zijn bijna per definitie pioniers. Ze zoeken het avontuur op, ook als ze het terrein niet kennen. Die uitdaging hoef je echter niet steeds in je eentje aan te gaan. Er zijn veel mogelijkheden voor steun en advies. De volgende partijen kunnen je helpen.

Zorg voor innoveren is een belangrijke bron voor ondersteuning van (internationaal opererende) zorgvernieuwers. Zorg voor innoveren wil onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers faciliteren, zodat zij het innovatieproces zelfstandig en snel kunnen doorlopen. Zo maken wij het proces van idee tot toepassing eenvoudiger en transparanter.

De Kamer van Koophandel (KvK) beschikt over veel kennis én netwerken op het gebied van internationaal ondernemen. Zie voor algemene informatie over wet- en regelgeving, bijeenkomsten en contacten.
Zie www.kvk.nl/internationaal.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van internationaal innoveren en ondernemen. De RVO kan ondersteunen met kennis en informatie, netwerken en contacten, en financiering.
Zie www.rvo.nl.

Internationaal Ondernemen is een initiatief van het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO), een zelfstandig overlegorgaan van handelsbevorderende organisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De site fungeert als webportaal voor internationale ondernemers in Nederland en beoogt de rijke hoeveelheid informatie die bij de deelnemende organisaties beschikbaar is, te ontsluiten.
Zie www.internationaalondernemen.nl.

ZonMw coördineert op onderzoeksgebied verschillende Joint Programming Initiatives (JPI’s) en European Research Area networks (ERA-NETten). Binnen het Europese programma Active and Assisted Living Joint Programme (AAL JP) financiert ZonMw ontwikkelprojecten.
Zie https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/internationaal/.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) plaatst nationaal beleid in een internationale context. Dat doet VWS zowel door internationaal beleid te vertalen naar de Nederlandse situatie, als door internationaal beleid te beïnvloeden. Dit laatste kan direct – via politieke en ambtelijke wegen – of door het ondersteunen van bedrijven en kennisinstellingen.
Zie www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt tarieven, prestaties en budgetten in de zorg vast en controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wetten en regels houden. Wie een innovatie, die in het buitenland is ontwikkeld, in Nederland wil introduceren, kan bij de NZa terecht voor informatie over de bekostigingsmogelijkheden.
Zie www.nza.nl.

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het instituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.
Zie www.zorginstituutnederland.nl.  

Zorgvernieuwer internationaal