Kennisbank

Met wie onderzoek doen?

Besef als zorgvernieuwer dat onderzoek iets is waarvoor je specifieke expertise nodig hebt. Doe je onderzoek daarom niet geheel zelf maar werk samen met partijen die een goede reputatie en veel ervaring hebben. In ‘Met wie onderzoek doen’ geven we je een overzicht van de relevante partijen met wie je als zorgvernieuwer onderzoek kunt doen. Wat erg belangrijk is, is dat je als zorgvernieuwer goed voor ogen hebt welk soort onderzoek je wilt (laten) doen en welke vragen je beantwoord wilt zien. In dit deel gaan we daarom meer in op het wat dan het hoe van het onderzoek doen.

Er zijn vele partijen waar je als zorgvernieuwer terecht kunt als je onderzoek wilt (laten) doen, zowel op het gebied van business modeling, de zorgpraktijk als de technologie. Onderstaand vind je een overzicht van relevante partijen in Nederland met hun expertise die jij als zorgvernieuwer kunt benaderen voor onderzoek:

 1. Universiteiten en Universitair Medische Centra;
 2. Top klinische opleidingsziekenhuizen;
 3. Hogescholen en lectoraten;
 4. Andere kennisinstellingen;
 5. Publiek-private samenwerkingsverbanden;
 6. Commerciële partijen

Universiteiten en Universitair Medische Centra

Wil je als zorgvernieuwer je zorginnovatie verder brengen door wetenschappelijk onderzoek te laten doen? Dan kun je terecht bij de Nederlandse universiteiten en universitair medische centra die steeds meer – betaalde -  onderzoeksopdrachten voor het bedrijfsleven doen.

Op veel universiteiten is het onderzoek georganiseerd in speciale onderzoekscentra waar wetenschappelijk onderzoek naar innovaties in de gezondheidszorg wordt gedaan. In deze onderzoekscentra wordt het onderzoek gedaan door ervaren, academisch geschoolde onderzoekers.

Bij de opleidingen van de universiteiten kun je terecht om onderzoek door studenten te laten doen in de vorm van een onderzoeksproject of stage/afstudeeropdracht. Dit onderzoek wordt dan geheel of gedeeltelijk (al gelang afspraak) begeleid door een universitair docent van de opleiding.

Naast deze universitaire onderzoekscentra heeft Nederland ook 8 Universitair Medische Centra (UMCs) waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, ook met en voor zorgvernieuwers. De UMCs hebben van oudsher een nauwe verbondenheid met de medische faculteit van de universiteit en vormen tegenwoordig samen met universiteiten onderzoekscentra waarin onderzoek op hoog kwalitatief niveau wordt gedaan. Het onderzoek in de UMCs wordt gedaan door ervaren, academisch geschoolde artsen, medisch specialisten en onderzoekers.

Onderstaand vind je een overzicht van: de Nederlandse universiteiten en gelieerde UMCs, georganiseerd naar onderzoek in business modeling, de zorgpraktijk en de technologie.

Universiteit Maastricht (UM) -  School of Business and Economics – Creativity, Innovation and Entrepreneurship doet wetenschappelijk onderzoek naar innovaties en busines modeling.

Erasmus University Rotterdam (EUR) -  Erasmus School of Health Policy & Management – voor wetenschappelijk, multidisciplinair onderzoek in het bedrijfskundig domein van de gezondheidszorg.

Tilburg University (TU)’s CentERdata is een instituut voor wetenschappelijk dataverzameling en data analyse met een specialisatie in het domein van de sociale zekerheid en de zorg.

Rijksuniversiteit Groningen (RU) – doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van economie, bedrijfskunde en management in de gezondheidszorg via het Expertise centrum Healthwise. De zorgvernieuwer kan hier terecht voor zowel maatschappelijke als bedrijfskundige vragen betreffende innovaties in de zorgpraktijk.

University of Twente (UT)  - Center voor Health & Wellbeing heeft een special Lab Persuasive Health Technology voor bedrijfskundig onderzoek rondom zorginnovaties.

Universiteit Maastricht (UM) - heeft diverse onderzoeksinstituten op gebied van health met in het bijzonder School Care and Public Health Institute (CAPHRI) waar multidisciplinair onderzoek  in de hele zorgketen, variërend van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie wordt verzorgd.

UM en het gelieerde Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) werken samen in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van patienten gezondheidszorg via The Research Office. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud (RU) – werkt samen met het Radboud UMC in het Institute for Health Sciences waar wetenschappelijk onderzoek in 18 verschillende thema’s in de gezondheidszorg wordt verzorgd.

RU en Radboud UMC hebben een speciale afdeling waar je terecht kunt voor  wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg, IQ Scientific Center for Quality of HealthCare.

Daarnaast heeft het Radboud UMC het REshape Innovation Center dat wetenschappelijk onderzoek doet naar zorginnovaties waarbij de Design Thinking methodiek en het  Human Centered Design proces centraal staan.

RU biedt ook andere manieren om samen te werken in onderzoek zoals studentenstages.

Tilburg University (TU) – doet onderzoek in opdracht met academisch geschoolde experts in de Instituten TU waarbij CentERdata, een instituut voor wetenschappelijk dataverzameling met een specialisatie in de ontwikkelingen binnen de domeinen sociale zekerheid en de zorg vooral interessant is voor de zorgvernieuwer.

TU heeft ook mogelijkheden om met studenten onderzoek te laten doen, zowel begeleid als onbegeleid.

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) - doet wetenschappelijk onderzoek in opdracht in het interdisciplinair onderzoeksinstituut Institute for Health and Care op de volgende 4 thema’s: Lifestyle, Overweight and Diabetes, Mental Health, Quality of Care en Musculoskeletal Health.

VU kent ook de mogelijkheid om onderzoek met studenten te doen via UniPartners.

Universiteit van Amsterdam (UvA)  - voert wetenschappelijk onderzoek in opdracht uit via haar Innovation Exchange Amsterdam. Daarnaast heeft de UvA (samen met de UvA-AMC en VUmc) nog een aantal onderzoekscentra die interessant kunnen zijn voor de zorgvernieuwer zoals Amsterdam Cardiovascular Sciences, Amsterdam Gastroenterology and Metabolism, Amsterdam Neuroscience, Amsterdam Public Health en Amsterdam Cancer Center.

UvA biedt mogelijkheden om onderzoek door studenten te laten doen via stages die je kunt aanbieden op de UvA Job Board.

Het aan de VU gelieerde Academisch Medisch Centrum (AMC) en het aan de VU gelieerde VU medisch centrum te Amsterdam hebben hun onderzoek gebundeld in 8 gezamenlijke onderzoeksinstituten VUmc-AMC Amsterdam Research.

Rijksuniversiteit Groningen (RU) – doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van economie, bedrijfskunde en management in de gezondheidszorg via het Expertise centrum Healthwise. De zorgvernieuwer kan hier terecht voor zowel maatschappelijke als bedrijfskundige vragen betreffende innovaties in de zorgpraktijk. RU biedt de mogelijkheid om onderzoek door studenten te laten doen. 

Daarnaast werken de RU en het gelieerde Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) samen in wetenschappelijk onderzoek, ook voor zorgvernieuwers.

University of Twente (UT) – heeft diverse onderzoeksinstituten waarbij vooral het Center voor Health & Wellbeing Research interessant is  voor de zorgvernieuwer. Het Center heeft 4 Labs waar wetenschappelijk onderzoek in de verschillende aspecten van de zorgpraktijk wordt gedaan: Persuasive Health Technology, Positive Psychology & Technology, Self-Management & Health Asessment en Story Lab.  

UT’s Technical Medical (TechMed) Centre is een innovatiehub op gebied van gezondheidszorgsystemen waar technologische zorginnovaties worden ontwikkeld en getest.

De UT biedt ook onderzoek met studenten.

Universiteit Leiden (LEI) – heeft diverse onderzoeksfaciliteiten met in het bijzonder het onderzoeksprogramma Health Prevention and the Human LifeCycle.

LEI biedt ook onderzoek in de zorgpraktijk samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en via het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) dat eHealthtoepassingen ontwikkelt en test met zorggebruikers, zorgverleners, onderzoekers, studenten en ICT’ers.

Universiteit Utrecht (UU) – biedt mogelijkheden tot onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en ook samen met studenten.

Erasmus University Rotterdam (EUR) -  biedt mogelijkheden tot onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg via het gelieerde Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Wageningen University & Research (WUR) biedt verschillende mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek in 10 verschillende thema’s waarvan de thema’s Gezonde & Veilige Voeding en Sport & Gezondheid interessant kunnen zijn voor de zorgvernieuwer. De WUR biedt ook begeleid onderzoek met studenten aan.

De vier technische universiteiten in Nederland - Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Technische Universiteit Delft (TUD), Universiteit Twente (UT) en Wageningen Universiteit (WUR) - hebben zich verenigd in de 4TU.Federatie met 10 verschillende onderzoekscentra waar ook zorgvernieuwers, afhankelijk van de technologie die gebruikt wordt in de innovatie, terecht kunnen voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast hebben de technische universiteiten ook hun eigen onderzoeksafdelingen met thema’s in de gezondheidszorg waar de zorgvernieuwer terecht kan voor wetenschappelijk onderzoek:

TUE heeft het thema Engineering Health met de onderwerpen Bio-molecular Sensing, Data Science in Health, Healthy Daily Living, Medical Imaging and Monitoring, Monitor - Diagnose and Present, Regenerative Medicine en Robotics als speciaal aandachtsveld.

TUD heeft verschillende mogelijkheden voor onderzoek naar technologisch vraagstukken via de TUD Business Relations Manager.

UT’s Technical Medical (TechMed) Centre is een innovatiehub waar technologische zorginnovaties worden ontwikkeld en getest.

Top Klinische Opleidingsziekenhuizen

Naast de UMCs zijn er in Nederland ook 26 Top Klinische Opleidingsziekenhuizen waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan in samenwerking met bedrijven en zorgvernieuwers.

Een overzicht van deze ziekenhuizen met de mogelijkheden vind je op de website van de Samenwerkende Top Klinische Opleidingsziekenhuizen (STZ).

Hogescholen en Lectoraten

Ook bij de 36 hogescholen in Nederland kun je als zorgvernieuwer terecht om onderzoek te laten doen op het gebied van business modeling, de zorgpraktijk en de technologie van je innovatie. Het onderzoek op hogescholen in vooral praktijkgericht, zij het op wetenschappelijke basis. Onderzoek op hogescholen is grotendeels georganiseerd in lectoraten.

Een lectoraat bestaat uit een lector en een kenniskring, waarin academisch geschoolde onderzoekers, docenten, studenten en ook externe experts samenwerken. Elk lectoraat heeft een bepaald vakgebied en zet deze kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen het onderwijs en de beroepspraktijk. Op sommige hogescholen zijn de lectoraten ondergebracht in kenniscentra, expertisecentra of onderzoeksthema’s. Je kunt als zorginnovator contact opnemen met lectoraten en kenniscentra om je onderzoek te (laten) doen.

Naast onderzoek bij de lectoraten van de hogescholen kun je ook bij de afzonderlijke opleidingen van de hogescholen terecht om onderzoek door studenten te laten doen in de vorm van een onderzoeksproject of stage/afstudeer opdracht. Dit onderzoek wordt dan geheel of gedeeltelijk (al gelang afspraak) begeleid door een universitair geschoolde docent. Een overzicht van de 36 hogescholen in Nederland vind je op de website van de Vereniging Hogescholen.

Op de site www.lectoraten.nl staan alle hogescholen en lectoren. Hier onder vind je een selectie van lectoraten en kenniscentra die interessant kunnen zijn voor jou als zorgvernieuwer:

Andere kennisinstellingen

Naast universiteiten, UMCs en hogescholen kent Nederland nog een aantal kennisinstellingen met expertise in de verschillende domeinen van zorg en welzijn die je als zorgvernieuwer kunt benaderen voor onderzoek. Hieronder vind je een overzicht van de meest relevante kennisinstellingen in de zorg:

 • ZonMw - de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie financiert en stimuleert de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. ZonMw beheert op dit moment circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en Kwaliteit en Doelmatigheid waarin veel zorgvernieuwers deelnemen.
 • Vilans  - een kenniscentrum voor langdurige zorg dat samenwerkt met verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, eerstelijnszorg, gemeenten en onderwijs. 
 • Nictiz – het expertisecentrum op het gebied van eHealth.
 • Trimbos Instituut – het expertisecentrum op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.
 • Nederlands Jeugd Instituut – het kenniscentrum op betreffende jeugd en de organisatie van het jeugdveld
 • Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) – een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg onderzoekt en ook onderzoek doet naar de gezondheidszorg in Europa.
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) – een onafhankelijke onderzoeksorganisatie met als speciaal aandachtsgebied Healthy Living

Publiek-private samenwerkingsverbanden

Vele partijen – publiek en privaat - zijn jou voorgegaan in het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovaties in de zorg en hebben zich verenigd in (vaak regionale) publiek-private samenwerkingsverbanden om innovaties op het gebied van zorg en welzijn te versnellen. Deze netwerkorganisaties, waar vaak onderzoeksinstellingen ook deel van zijn, hebben jou als zorgvernieuwer veel te bieden. Zo kunnen zij jou bijvoorbeeld verwijzen naar de juiste partijen voor je onderzoek.

Wij raden je daarom aan om je aan te sluiten bij een van deze netwerken. Het grootste landelijke publiek-private samenwerkingsverband is Health Holland – de netwerkorganisatie waarin de Topsector Life Sciences & Health innovatie stimuleert en een verbindende rol speelt tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Ook kun je je innovatie te delen op het open platform Zorginnovatie.nl en zo input te vragen van de netwerkorganisaties uit het hele land.

Daarnaast zijn een groot aantal regionale partijen waarbij je je aan kunt sluiten. Hieronder vind je een overzicht van de meest relevante regionale Publiek-Private samenwerkingsverbanden voor zorgvernieuwers:

 • Health Valley - het grootste netwerk in Life Sciences & Health van Nederland met ruim 300 partners, met als basis Nijmegen en omstreken.
 • VitaValley - een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties.
 • Economical Board Utrecht – netwerkorganisatie van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangen organisaties ten behoeve van de economie op de thema's groen, gezond en slim in de regio Utrecht.
 • Care Innovation Center West-Brabant -  verbindt zorg gerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven in Brabant met elkaar.
 • Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANN) - verbindt bedrijven, kennisinstellingen, zorgpartijen en overheden in Noord-Nederland.
 • Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie (EIZT) -  netwerkorganisatie in Limburg van onderzoekers, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en bedrijven.
 • De Amsterdam Economic Board - netwerkorganisatie van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangen organisaties ten behoeve van de economie en het welzijn in de regio Amsterdam en omstreken.
 • Medical Delta – een netwerkorganisatie van gemeentelijke en provincialenstellingen, universiteiten, UMC’s en hogescholen binnen de life sciences, health en technology in het Rijn Delta gebied.
 • Health Innovation Park (HIP) - helpt ondernemers en zorgprofessionals, zorgbedrijven en zorginstellingen met innovatie in de provincie Overijssel.
 • Coöperatie Slimmer Leven 2020 – netwerkorganisatie van zorgorganisaties, professionele netwerken, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, bedrijven, kennisinstellingen, overheden én eindgebruikers in de regio Zuid-Oost Nederland.
 • Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) - kenniscentrum voor professionals op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Commerciële Partijen

Afhankelijk van het onderzoek dat je als zorgvernieuwer nodig hebt, kun je ook terecht bij de vele commerciële onderzoeks- en adviesbureaus en natuurlijk ZZP’ers die zijn gespecialiseerd in zorg- en welzijnsonderzoek. Allen hebben hun eigen expertise. Zo zijn er bureaus en ZZP’ers die zich richten op speciale sectoren van de zorg zoals ouderenzorg, bureaus en ZZP’ers die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort onderzoek zoals als marktonderzoek en uiteraard zijn er all-round onderzoeksbureaus en ZZP’ers.

De commerciële bureaus en ZZP’ers zijn eenvoudig te vinden via het internet. Bij het maken van een keuze voor een commercieel onderzoeksbureau raden wij je aan om jezelf goed te laten informeren naar de betrouwbaarheid en de expertise van het bureau, voordat je ze benadert.

Uiteraard is het altijd goed om eest je eigen netwerk aan te spreken om je te oriënteren en informeren over commerciële partijen en zo een betrouwbaarheidsinschatting te doen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld bij patiëntenverenigingen informeren welke bureaus voor hen gerenommeerde partijen zijn aangezien deze verenigingen zich altijd op de hoogte stellen van het meest recente onderzoek. Ook is het raadzaam publiek-private netwerkorganisaties die zorgvernieuwers verder helpen te benaderen om je te laten adviseren wie er binnen hun netwerk betrouwbare partners in onderzoek zijn.