Kennisbank

Waarom onderzoek doen?

Er zijn globaal 3 verschillende redenen voor de zorgvernieuwer om onderzoek te doen:

Jij ziet dat het anders kan, dat het beter kan en jouw innovatie gaat hiervoor zorgen. Dat weet je zeker. Maar is dit ook zo? Werkt jouw innovatie zoals je dacht?

Voordat je deze vraag stelt, moet je je eerst eens afvragen: wat doet mijn innovatie in de praktijk? Hoe ziet die praktijk er eigenlijk uit?

De praktijk is vaak anders dan je had gedacht, en geen enkele praktijk is hetzelfde. Jouw innovatie heeft daardoor vaak ook andere, onverwachte gevolgen in die praktijk. En die gevolgen pakken niet altijd positief uit. Het verschil tussen succes en falen zit soms in de kleinste details. Je kunt van tevoren niet alles weten en daarom moet je jouw innovatie dan ook eerst op een aantal plaatsen in de praktijk laten uitproberen.

Je vergroot de kans op een geslaagde innovatie als je een open blik houdt en niet alleen kijkt naar de ervaringen die jouw verhaal bevestigen.

Voorbeeld:

Een jonge zorgvernieuwer met passie om mensen met dementie meer eigen regie te geven heeft een mooie sprekende klok ontwikkeld. Deze klok herinnert mensen met dementie aan dagelijkse activiteiten zoals het zetten van een kopje koffie. De zorgvernieuwer verwacht dat mensen met dementie zelfstandiger worden door deze klok. In de praktijk blijkt echter dat een deel van de mensen met dementie er afhankelijk door wordt en passief gedrag gaat vertonen. Men gaat bij de klok zitten wachten totdat deze weer gaat spreken. Dit gevolg was iets dat de zorgvernieuwer absoluut niet van tevoren had ingeschat en ook mee moet nemen in de verdere ontwikkeling van zijn innovatie.

Jouw innovatie gaat voor een beter resultaat zorgen. Dat is een prachtig streven. Maar wat is dan precies dat resultaat? Bij resultaten kunnen we denken aan een betere gezondheid, een betere kwaliteit van leven, voorkomen van verslechtering, efficiëntere zorgverlening en verlaging van zorgkosten. Ook kunnen we denken aan maatschappelijke doelstellingen zoals meer eigen regie en langer zelfstandig thuis wonen. Elk van deze bijdragen vraagt om een andere manier van onderzoeken en om andere partijen die je erbij betrekt. Vraag je ook af aan wie dit resultaat ten goede komt, en op welke termijn dit resultaat kan worden geboekt. Hoe langer die termijn, hoe groter de onzekerheid zal zijn en dus hoe belangrijker het is dat je de verwachtingen goed kunt onderbouwen.

Inzicht in alle partijen die met jouw innovatie te maken kunnen krijgen, de zogenaamde stakeholders, is cruciaal. Wat levert jouw innovatie hen op? Duidelijkheid in de rollen, de belangen en de onderlinge relaties van de stakeholders is van groot belang om jouw innovatie succesvol te laten landen in hun zorgpraktijk. Zij gaan immers met jouw innovatie werken (of ervoor betalen) en zij moeten duidelijke voordelen van jouw innovatie inzien en ondervinden. Waarom zouden zij er anders in geïnteresseerd zijn?

Vaak zul je onderzoek doen om met de resultaten beslissers en financiers te overtuigen van de meerwaarde van jouw innovatie. Vaak zullen zij daarvoor bewijs willen zien. Dan moet je je de vraag stellen: wat voor soort onderzoek en wat voor soort resultaten kunnen voor hen overtuigend zijn?

Zorg dat je als zorgvernieuwer zo snel mogelijk inzicht hebt in het zorglandschap en de innovatieroutes in de zorg - de paden die je kunt bewandelen om jouw innovatie te laten landen.  Dan weet je ook al in een vroeg stadium met welke stakeholders je te maken krijgt en welke bewijslast jij moet verzamelen voor jouw innovatie.

De website www.innovatieroutesindezorg.nl geeft een overzicht van het zorglandschap met alle stakeholders die je als innovator kunt tegenkomen, de belangen die zij hebben en met welk bewijs jij moet komen om deze stakeholders te overtuigen van het belang van jouw innovatie.

De innovatieroutes en het belang hiervan voor jouw innovatie worden ook behandeld in het kennisbankonderwerp Financiering.

Al in het ontwikkelstadium krijg je te maken met allerlei wetten, regels en certificeringen die er gelden in de zorg. Deze zijn er om de uitvoering van zorginnovaties op een goede en veilige manier te laten verlopen.

Enerzijds kunnen deze regels, wetten en certificeringen remmend zijn op de ontwikkeling en implementatie van jouw innovatie. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek om aan te tonen dat jouw innovatie veilig en verantwoord in de praktijk kan worden toegepast en voldoet aan de geldende zorgstandaarden die door de beroepsvereniging zijn vastgesteld. Je moet dus goed weten welke wetten, regels en certificeringen er gelden bij het gebruik van jouw innovatie in de praktijk.

Anderzijds bieden regels en wetten ook kansen, zoals de Beleidsregel Innovatie die het mogelijk maakt jouw innovatie kleinschalig in de praktijk uit te proberen met tijdelijke bekostiging. https://www.nza.nl/zorgsectoren/langdurige-zorg/zorginnovatie-aanvragen

In het kennisbankonderwerp Wet- en Regelgeving vind je antwoord op de vraag aan welke wetten en regels je moet voldoen in de diverse stadia van jouw innovatie. Ook vind je hier inzicht in de mogelijkheden en de kansen die de wetten en regels jou kunnen bieden.
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/wet-en-regelgeving/stadium-bewijzen/

In deel 2 van deze kennisbank Onderzoek vind je meer over de certificering en geldende CE-markering die van toepassing kunnen zijn op je innovatie.

Voorbeeld:

Een zorgvernieuwer heeft een app ontwikkeld waarmee de verplichte dubbele  controle op het toedienen van bepaalde medicatie op afstand mogelijk wordt gemaakt. Ook kan het bewijs van de correcte uitvoering van de dubbele medicatie controle digitaal worden bewaard via deze innovatie. De zorgvernieuwerzorgvernieuwer moet eerst onderzoeken aan welke veiligheidseisen en privacy eisen de app moet voldoen. Vervolgens moet de zorgvernieuwer in de praktijk aantonen – dus onderzoeken – of de app ook in de praktijk aan deze eisen voldoet. Alleen dan zullen de zorgaanbieders de app willen gebruiken.