Kennisbank

Nieuw: de Innovatieagenda 2018-2021 Gezondheid en Zorg

31-08-2017

‘Samenwerken in een Publiek-Private Partnership (PPP) is dé sleutel tot succes’, zegt Nico van Meeteren, Directeur van het Bureau van de Topsector Life Science & Health (LSH). Aanleiding is de publicatie van de nieuwe kennis- en innovatieagenda, getiteld ‘Grow~Motion’.

De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) “Grow~Motion” voor de periode 2018-2021, volgt op de pas twee jaar geleden gepubliceerde KIA voor 2016-2019. Daarin, zegt Van Meeteren, was LSH nog voorzichtig over landelijke samenwerking. In het gezondheidsonderzoek stond concurrentie centraal. Het was normaal dat zorg- onderzoekers en -innovators met elkaar streden om de gelden van gezondheidsfondsen en overheden. Het ging dan vaak om projecten in de orde van een paar ton hier, een paar ton daar.

Van Meeteren: ‘Maar dat wijzigt zich. We hebben als sector een enorme omslag gemaakt. Niet de Topsectoren of het individuele project van een onderzoeker of ondernemer staan meer centraal, maar de maatschappelijke vraagstukken die moeten worden opgelost. En welke vorm van publiek-private samenwerking geschikt is om die vraagstukken op hoog niveau en met voldoende power op te lossen. Dan praat je niet meer over projecten, maar over programmatisch-thematische partnerships met miljoenen euro’s aan investeringen. Daar past een nieuwe innovatieagenda bij.’

Wat is er in die paar jaar gebeurd?

‘Burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken nu veel beter samen om gevalideerde producten en diensten te ontwikkelen waar de samenleving om vraagt. Gezondheidsfondsen hebben de handen ineengeslagen. Ook streven we ernaar dat meer mensen uit het bedrijfsleven voor de klas komen te staan, om te zorgen dat onze studenten in aanraking komen met de meest recente gevalideerde producten en diensten en zodoende up to date op de arbeidsmarkt komen. Ook internationaal timmeren we aan de weg. De Task Force Health Care ondernam met de Topsector vorig jaar maar liefst zeventien internationale handelsmissies. Mede daardoor staat de Nederlandse zorginnovatie weer op de wereldkaart. Dat kan alleen als je samenwerkt.’

Polderen, dus?     

‘Ja. Polderen is een begrip dat soms een beetje stoffig of oubollig klinkt. Maar het is ‘alive and kicking’ en vormt de sleutel tot ons nationale en internationale succes. Dat polderen beperkt zich niet tot de Topsector LSH. De topsectoren werken ook met elkaar in cross-overs samen aan de agenda voor de maatschappelijke uitdagingen voor innoverend Nederland. Wij vormen bijvoorbeeld coalities met andere topsectoren als Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systems and Materials en met de Dutch Digital Delta. Ook dat bepaalt ons succes.’ 

Wat is uw advies aan de aanstormende zorginnovator? 

‘Ga niet de zoveelste gezondheidsapp ontwikkelen waar niemand op zit te wachten. Kijk waar zich de concentratie van mensen en middelen bevindt en sluit je aan bij een grote PPP. Echt, in je eentje opereren is bijna kansloos. Dat wil niet zeggen dat eigenwijsheid niet wordt gewaardeerd: eigenwijsheid is immers een must. Maar wees dan wel een prettig ‘eigen-wijze’ innovator die zich wil voegen, en waar nodig kan laten begeleiden door grotere partijen, en die zich vooral wetenschappelijk en maatschappelijk uitgedaagd weet.’

Meer weten over de Kennis en Innovatieagenda Grow~Motion 2018-2021? Kijk hier

Onderwerp: Opschaling, Samenwerking