Kennisbank

Uw vraag, ons antwoord: Hoe komt ons product op de markt?

28-09-2017

Regelmatig hebben ondernemers een (eerste versie van een) product ontwikkeld, maar weten ze niet precies hoe ze dit vervolgens op de markt moeten krijgen. Zeker als het product ondertussen nog doorontwikkeld wordt, is het lastig te bepalen wat ze op dat moment het best kunnen doen. Er zijn verschillende routes die je met je innovatie kunt doorlopen. Het is maatwerk, voor iedere innovatie kan een bepaalde route het best werken. Een ondernemer die een innovatief horloge met veel medische functies had ontwikkeld, waaronder een hartslag- en bloeddrukmeter, had deze vragen ook.

Uw vraag

Samen met onze fabrikant hebben we een mooi horloge ontwikkeld. Het horloge heeft een magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar af kan. Ideaal voor oudere alleenstaanden of Alzheimerpatiënten. We zijn nog bezig met de doorontwikkeling, maar vragen ons af hoe we dit product op de markt krijgen en of de eindgebruikers (een deel van) het horloge vergoed kunnen krijgen? Zo zit er op het horloge onder andere een hartslagmeter en een bloeddrukmeter. Maar hoe krijg je zo’n nieuw product op de markt? En kunnen eventuele gebruikers (een deel van) het horloge vergoed krijgen?

Ons antwoord

Voor het op de markt brengen van een nieuw product zijn verschillende innovatieroutes mogelijk. Wij hebben een handig animatiefilmpje ontwikkeld waarin deze routes besproken worden, en waarin wordt uitgelegd wanneer je voor welke route kiest. Bekijk het filmpje hier.

Voor deze innovatie zou je bijvoorbeeld de verzekeraarsroute kunnen kiezen. De kosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur zoals het horloge kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar. Ook hier zijn verschillende opties mogelijk.

Bij een ‘modulair pakket thuis’ (MPT) krijgt de verzekerde thuis zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De verzekerde en de zorgaanbieder kunnen in dat geval onderling afspraken maken over wie welke zorg kan bieden. Wordt er afgesproken dat de Wlz-zorgaanbieder het toezicht van de verzekerde op zich neemt, en kiest de zorgaanbieder ervoor om daarbij gebruik te maken van alarmering, dan zijn de kosten van de alarmering (en daarmee van het horloge) voor de zorgaanbieder. In dat geval wordt het horloge dus vergoed.

Verzekerden kunnen ook vanuit de Zorgverzekeringswet aanspraak maken op hulpmiddelen, zoals een persoonlijk alarm. De verzekeraar zal hulpmiddelen alleen vergoeden als het gebruik van een alarm strikt noodzakelijk is voor de gezondheidssituatie van de verzekerde. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:

  • Is er een significante kans dat de verzekerde in acute, levensbedreigende problemen kan komen, waarbij men niet anders dan met een alarmknop om hulp kan vragen?
  • Is het aannemelijk dat de verzekerde door het ziektebeeld afhankelijk is van een alarm?

Kunnen deze vragen met ‘ja’ worden beantwoord, dan kan het horloge vergoed worden via de Zorgverzekeringswet. Abonnementskosten, bijvoorbeeld voor de alarmcentrale, worden niet vergoed door de verzekeraar. Deze kosten zijn voor eigen rekening. 

In ons kennisbankdossier Financiering vindt u meer informatie over de verschillende innovatieroutes.

Onderwerp: Opschaling