Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

Samenwerking in de praktijk

Waar innovatoren samenkomen, ontstaan mooie samenwerkingen. Bij grote evenementen, zoals de eHealthweek, wordt dit nog eens extra gestimuleerd. Het kan hierbij onder meer gaan om een samenwerking tussen innovatoren, maar ook tussen innovatoren en patienten (patient included innoveren) of een publiek private samenwerking. 

Een Health Deal is een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en verschillende andere partijen waar onder private partijen, waardoor innovatieve én kostenbesparende zorginnovaties tot stand komen en breed toepasbaar kunnen worden.

Om een Health Deal te kunnen zijn, is vereist dat de beoogde innovatie – of dat nu een apparaat is of dat het meer (sociale) processen in de organisatie betreft – een evidente meerwaarde voor de patiënt heeft en kostenbesparend is. Voor patiënten betekent het dus gezondheidswinst of verbetering van de kwaliteit van - of regie over het eigen - leven. Cruciaal is ook dat de innovatie tot gevolg heeft dat bestaande, verouderde toepassingen niet meer gebruikt worden. Innovaties zijn immers pas kostenbesparend wanneer ze ergens voor in de plaats komen en niet op bestaande toepassingen gestapeld worden.

Voorwaarde is verder dat gebruikers en patienten nadrukkelijk bij de ontwikkeling zijn betrokken: in samenwerking met het bedrijfsleven moet het initiatief bij hen, dus van onderop komen. De overheid kan vervolgens de ontwikkeling stimuleren door knelpunten in bijvoorbeeld wet- en regelgeving op te lossen en door de administratieve lastendruk te verminderen. 

Het concept van Health Deals is speciaal ontwikkeld voor zorginnovaties die nu nog blijven steken in de proef- of opstartfase, of alleen lokaal (in één regio, in één ziekenhuis of één instelling) worden gebruikt. Door gebruikers, patiënten en experts van verschillende disciplines (juristen, economen, privacy-experts, stelsel-deskundigen) in een Health Deal gezamenlijk te laten optrekken, kunnen zaken worden vlot getrokken en kan het leiden tot een bredere toepassing in het land.

In september 2016 werd de Health Deal 'Chronische pijn' getekend en tijdens de eHealthweek 2017 ondertekende staatssecretatis Van Rijn de Health Deal 'Academy Het Dorp’. Meer informatie over Health Deals is ook te vinden op RVO.nl