Kennisbank

2e Innovatiecafé Zorg voor innoveren: Samenwerking werkt

23-09-2016

In Grand Café Mammoni in Utrecht vond op 20 september het tweede Innovatiecafé van Zorg voor innoveren plaats. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Samenwerken met zorgverzekeraars bij zorgvernieuwing’. Aan het woord kwamen enkele ondernemers en zorgverzekeraars die door nauw samen te werken een innovatie verder hebben gebracht. Deze innovaties dienden als voorbeeld en inspiratie voor de andere aanwezigen.

De geleerde lessen van dit Innovatiecafé zijn terug te vinden in deze interactieve PDF.

Samenwerking binnen en buiten de regels

Harm Lieverdink (Manager Beschikbaarheid en innovatie van zorg bij de NZa) opende het Innovatiecafé. Hij benadrukte dat er op het gebied van innovaties in de zorg heel veel mogelijk is en ook al veel gebeurt. Verder gaf hij aan dat samenwerking op diverse manieren kan en dat het tot stand komt door vroeger in het proces te gaan zitten. ‘Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid volgt samenwerking in de bekostiging.’ Lieverdink gaf voorbeelden van samenwerking ‘binnen de regels’ (max max tarieven, facultatieve prestaties) en samenwerking ‘buiten de regels’ (I-PGB, Stepped care Tinnitus).

Bekijk presentatie

ContextMe

Rob Staalstra (ContextMe) en Peter Dohmen (Zilveren Kruis) waren de eerste sprekers. Zij gaven tekst en uitleg over ContextMe, een innovatie waarmee patiënten online een direct en persoonlijk antwoord kunnen krijgen op hun vragen door zorgprofessionals. ‘De patiënt heeft niet genoeg aan platte tekst. 50% van wat de zorgverlener zegt wordt vergeten.’

Staalstra gaf aan voor de verzekeraarsroute gekozen te hebben omdat er ontzettend veel pilots lopen binnen de zorg en dat een duurzaam verdienmodel in zijn ogen de sleutel is naar succes. Zorgverzekeraars gaf hij de tip mee om proberen te innoveren zonder de hindernissen van bestaande structuren en verdienmodellen vooraf op te leggen.

Peter Dohmen vervolgde de presentatie door enkele geleerde lessen met de aanwezigen te delen. De meest in het oog springende hiervan was dat het van belang is dat één persoon binnen een grote organisatie de regie pakt. Deze persoon kan over de afdelingen heen denken en werken, waardoor de samenwerking met innovatoren soepeler verloopt.

Bekijk presentatie

IncoCure

Marcel de Bruin van IncoCure stelde in zijn presentatie dat de zorgverzekeraarsroute die hij gekozen heeft besparingen opleverde, omdat hij zo recht op het doel af kon en geen omwegen hoefde te nemen. Hij benadrukte het belang van het ‘kloppen op de juiste deur’. Aankloppen bij de afdeling Inkoop werkt niet, er moet een innovatiemanager bij betrokken zijn.

Zijn samenwerkingspartner Laura van Hulst van VGZ beaamde dit en gaf aan dat VGZ voor alle goede ideeën open staat, maar dat de partijen er wel allebei hard aan moeten werken. Ze benadrukte dat de zorgverzekeraar niet een partij is die zomaar met geld over de brug komt als de innovator daarom vraagt. Er moet onder meer een gedegen plan zijn en over de tijdspanne moet zijn nagedacht.

Bekijk presentatie

Project CHIP

Menno Jansen, programmamanger Zorginnovatie bij CZ, richtte zich in de derde presentatie vooral op het centraal stellen van co-creatie. ‘Door de klant voorop te laten lopen kan deze de professional meetrekken.’ Project CHIP staat voor Connected Health Information Platform en biedt patiënten gepersonaliseerd en op maat digitaal medisch verantwoorde informatie. Of het nu is van de huisarts, apotheek, de fysiotherapeut of medisch specialist.

Markus Oei, KNO-arts en oprichter van Project CHIP, beaamde de woorden van Jansen over aandacht voor de patiënt. Hij pleitte voor meer grip én begrip over ziekte en behandeling. ‘De patiënt moet eerst weten wat er aan de hand is, dan wat er kan of gaat gebeuren, om pas daarna een keuze te maken over het vervolgtraject. Zonder die eerste twee stappen is de keuze die de arts de patiënt geeft een pseudokeuze.’

Bekijk presentatie Menno Jansen
Bekijk presentatie Markus Oei

Interactief vraaggesprek

De geleerde lessen die konden worden getrokken uit de drie presentaties kwamen nogmaals terug in het vraaggesprek met het panel van de drie aanwezige zorgverzekeraars. Een innovator uit het publiek bleek met zijn innovatie bij de verkeerde afdeling te hebben aangeklopt. Een van de belangrijke lessen die kon worden getrokken uit deze bijeenkomst was dan ook dat je moet weten waar je moet aankloppen.

Bekijk hier alle geleerde lessen