Kennisbank

Oproep indienen onderwerpen voor voorwaardelijke toelating tot verzekerde pakket

03-04-2017

Vanaf 1 april start opnieuw de jaarlijkse bottom-up procedure voor het indienen en selecteren van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating (VT) tot het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet. Zorginstituut Nederland roept partijen in de zorg op om onderwerpen aan te melden door indiening van een dossier.

Uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet is dat alleen zorg die voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ tot het verzekerde pakket behoort. Met andere woorden: alleen zorg die als effectief t.o.v. de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling wordt beschouwd, maakt onderdeel uit van het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Sinds 2012 heeft de minister echter de bevoegdheid om zorg die niet aan dit vereiste voldoet, toch tijdelijk toe te laten aan het verzekerde pakket. Voorwaarde is dan wel dat gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg binnen een bepaalde periode verzameld moeten worden.

 De mogelijkheid voor de minister van VWS om zorg voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket geldt voor geneeskundige zorg, extramurale farmaceutische zorg en extramurale hulpmiddelen. Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens het (hoofd)onderzoek kan, voor afloop van de periode van VT, worden vastgesteld of de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Via ProjectNet op de website van ZonMw kan een onderwerp worden ingediend. De uiterste indieningsdatum is 29 juni 2017 (voor 14:00 uur). Na het beoordelen van de ingediende dossiers zal het Zorginstituut uiterlijk voor 1 maart 2018 de minister van VWS adviseren over onderwerpen die voor VT tot het basispakket in aanmerking komen. Zie voor meer informatie de website van Zorginstituut Nederland.