Kennisbank

Belangrijke wetten in de zorg

Om een overzicht te geven van wetten en regels is het handig om een algemene indeling aan te houden. Ons zorgstelsel is ingericht rondom de zogenaamde stelselwetten. Daarnaast gelden binnen de zorg nog een groot aantal andere wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Tot slot zijn er nog wetten en regels die in principe onafhankelijk van de zorg zijn, maar hierin wel vaak terugkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Europese wetgeving rondom CE-markeringen.

Zorgvernieuwer wetgeving