Kennisbank

Fase: Vermarkten

 

Nadat jouw innovatie de fase van ontwikkeling – en zo nodig bewijzen – voorbij is, is het tijd om je innovatie op de markt te brengen. Om een innovatie te kunnen verkopen, moet er vraag naar zijn. Voor mensen die een geheel nieuw product willen verkopen, is het niet altijd makkelijk om die vraagmarkt te vinden. Hoe innovatiever, hoe kleiner de vraagmarkt vaak is. Eenvoudigweg omdat men nog niet bekend is met het product. Het is dan ook noodzakelijk de juiste marketingtechnieken in te zetten, om zo het product goed in de markt te zetten.

Binnen het Nederlandse zorgstelsel is weliswaar sprake van marktwerking, maar die werkt wel op haar eigen manier, met daarbinnen haar eigen wetten en regels. Uitgangspunt van de marktwerking in de zorg is een kwalitatief goede, maar daarnaast ook betaalbare zorg.

Ik heb een product en wil het verkopen

Nadat je jouwinnovatie hebt beschermd door het aanvragen van octrooi wil je zo snel mogelijk het product aan de man brengen. Uiteraard is het van belang om je onderneming te registreren bij de Kamer van Koophandel, zodat je mee kunt doen in het zakelijke handelsverkeer. Op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel is een aantal belangrijke wetten te vinden om in deze fase rekening mee te houden.

Ik zoek een aanbieder om mijn innovatie aan te verkopen

Valt jouw innovatie binnen de Zorgverzekeringswet? Dan kun je aankloppen bij een zorgverzekeraar. Is het een innovatie die het bedrijfsproces verbetert, dan is aankloppen bij de aanbieder de meest aangewezen route. Een innovatie die valt onder de Wmo heeft geen prestaties en vergoeding. Wat betreft de financiering is het goed om je te realiseren dat niet alle innovaties via zorginstellingen of professionals verlopen. Soms zijn patiënten directe klanten. Er zijn dus verschillende ‘routes’ die je kunt bewandelen. Kijk hiervoor eens naar onze animatie over innovatieroutes in de zorg:

 

Waar moet ik rekening mee houden als mijn product wordt gebruikt door professionals?

Indien jouw product wordt afgenomen door professionals is het belangrijk om rekening te houden met de geldende protocollen en zorgstandaarden. Hoe interfereert jouw innovatie in het huidige zorgproces? Vaak is het nog niet zo eenvoudig om uw innovatie in te bedden in een nieuwe richtlijn. Een arts heeft immers weer te maken met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), waarin staat dat deze zich moet houden aan de geldende protocollen en zorgstandaarden. Tot slot is het goed om je te realiseren dat het ook zeker niet altijd nodig is om een richtlijn aan te passen voor een nieuwe innovatie, met name als het gaat om een andere manier van hetzelfde doen.

Ik wil aan de slag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek

Wanneer een innovatie afkomstig [IV1] is uit een wetenschappelijke studie, en de kennis met publiek geld tot stand is gekomen, is het van belang om na te denken over hoe verantwoord om te gaan met het vermarkten van deze kennis. Het proces van het gebruik van deze kennis wordt valorisatie genoemd. Een voorbeeld van valorisatie zijn de zogenaamde spin-offs die vanuit veel universiteiten ontstaan. Er moet worden nagedacht over hoe wetenschappelijke kennis, die veelal is opgedaan vanuit publieke middelen, op een verantwoorde manier wordt verspreid.

Zorgvernieuwer wetgeving