Kennisbank

Wetten buiten de zorg – van toepassing in de zorg

CE markering

Een CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de minimumeisen die de EU stelt. Het doel van de CE-markering is enerzijds de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen en anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten te verhogen. CE staat voor Conformité Européenne. Soms wordt ten onrechte gedacht dat een CE-markering een kwaliteitskeurmerk is. De markering kan in sommige gevallen door de fabrikant zelf of anders door een ‘Notified Body’ worden afgegeven. De markering is van toepassing op het bedoelde gebruik van het medisch hulpmiddel (‘intended use’).

Algemene verordening gegevensbescherming

Met de toename van ICT om ons heen zijn er steeds meer instanties die persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en uitwisselen. Regels rondom hoe met deze gegevens moet worden omgegaan is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo moeten bijvoorbeeld moderne beveiligingstechnieken worden gebruikt en moet toegang tot gegevens worden beperkt; zeker als het gaat om opslag en uitwisseling van medische gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) is toezichthouder op deze wet.

Bent u ondernemer in de zorg? Dan is de AVG ook voor u van toepassing. Hieronder vind je handige links en documenten die je op weg kunnen helpen.

Handige links:

Handige documenten:

Wetten rondom intellectueel eigendom

Er bestaan verschillende wetten om uw intellectueel eigendom te beschermen. De bekendste binnen de wereld van innovatie is misschien wel de octrooiwet, waarin het octrooirecht is geregeld. Door deze wet kun je vast laten leggen dat een bepaalde uitvinding jouw eigendom is en anderen deze dus niet zondermeer mogen kopiëren. Uw innovatie is dan ‘in patent’. Andere voorbeelden van intellectueel eigendom zijn auteursrecht (copyright) en het merkenrecht.

Zorgvernieuwer wetgeving